HITTAT PÅ NÄTET: Adam Lewenhaupt föds den 15 april 1659

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Adam Lewenhaupt (1659-1719) var greve, riksråd, general och krigshjälte. Han började sin fältherrebana 1684 i tjänst hos den katolska ligan i dess krig mot turkarna. Han deltog senare i pfalziska tronföljdskriget mot Frankrike.

Lewenhaupt är mest berömd som en Karl XII;s generaler under det stora nordiska kriget. Han vann flera lysande segrar åt Sverige. Han hamnade dock så småningom i onåd hos kungen.

Lewenhaupt avled i rysk fångenskap 1719 ovetande om att han året innan blivit utnämnd till riksråd av Ulrika Eleonora. Han begravdes i det Lewenhauptska gravkoret i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1722.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Såsom befälhavare i Kurland närmast under Stuart tillbakaslog Lewenhaupt de påträngande ryssarne den ena gången efter den andra; och efter en seger år 1703 över en sexfaldigt överlägsen fientlig armé blev han utnämnd till generalmajor och Stuarts efterträdare. Hans vackraste bedrift blef emellertid segern vid Gemäuerthof, söder om Mitau, år 1705, där han med en mycket underlägsen styrka i grund besegrade den ryske fältmarskalken Scheremetjev. Ryssarnes förluster utgjorde 6,000 man eller nära på lika mycket folk, som Lewenhaupt förfogade över i striden. Det var en bragd, som ställde honom i främsta ledet bland Karls generaler.

Fortsätt läsa här

Redaktionen