HITTAT PÅ NÄTET: Sverige och Danmark ingår förbund

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 27 mars 1794 ingår Sverige och Danmark ett förbund för att skydda sin utrikeshandel under det pågående europeiska stormaktskriget. Enligt detta ska de båda länderna undvika att angripa varandra, om de skulle bli indragna i kriget. Förbundet blir ett streck i räkningen för Rysslands planer, eftersom det innebär, att Sverige inte längre står isolerat vad gäller handel, vilket försvårar de ryska planerna på en erövring av det svenska Finland.

Inledningen till artikeln ”Gustaf IV Adolfs förmyndareregering och den franska revolutionen” av S. J. Boëthius (Historisk tidskrift, 1889):

Ju mer man tränger in i Reuterholms yttre politik, dess mer finner man, att dess mest utmärkande drag var falskhet och dubbelhet. Vi hafva sett, att den svenska regeringen hösten 1793 fortfarande ifrigt åstundade ett subsidiefördrag med Frankrike, och att neutralitetskonventionen med Danmark af den 27 mars 1794 just afslöts under förutsättning af en dylik förbindelse, som tydligen måste vara misshaglig för Ryssland och, såsom framgår af hela underhandlingen därom, i själfva verket också var riktad emot detta land1. Och dock sände hertigen och Reuterholm i december 1793 grefve Magnus Stenbock till Katarina II för att förnya det anbud om en förlofning mellan Gustaf IV Adolf och storfurstinnan Alexandra, som de i mars 1793 midt under den då pågående underhandlingen med Frankrike framstält till henne genom äfventyraren Vital.

Fortsätt läsa artikeln här

BILD: Gustav IV Adolf, kung av Sverige 1792–1809.

Redaktionen