HITTAT PÅ NÄTET: Det Goda Samhällets Mohamed Omar får stöd av prästen Dag Sandahl

Mohamed Omar (Eddie Råbock) är poet, författare och skribent på Det Goda Samhället. Häromdagen publicerades Omars text ”Svenskkyrklig teolog – Muhammed är en profet även för oss kristna” (24/3 2021) i vilken han kritiserade den svenskkyrklige teologen Jakob Wiréns påstående om att Muhammed kan betraktas som en profet även av de kristna.

Nu får Mohamed Omar stöd av teologen och prästen Dag Sandahl i ett inlägg på bloggen Kyrklig Samling (26/3 2021):

Herr Omars kritiska fråga är brutalt enkel: Hur kan en man som inte förkunnade ett kristet budskap betraktas som profet av de kristna. Just denne profet såg den kristna läran som shirk, ”avgudadyrkan”.

Läs hela inlägget här

Redaktionen