MOHAMED OMAR: Svenskkyrklig teolog – Muhammed är en profet även för oss kristna

Kristendomen har funnits i två tusen år. Många lärda män har genom århundradena ägnat sina liv åt att studera Nya Testamentet för att utröna dess mening.

Islam uppstod på 600-talet och sedan dess har kristna tänkare även kunnat fundera över kristendomens relation till islam. Nu på 2000-talet har en lärd svensk teolog genom sin forskning upptäckt något som många andra stora tänkare missat under 1400 år – att Muhammed är en profet även för de kristna.

Den lärda svensken är docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare åt ärkebiskop Antje Jackelén.

Han heter Jakob Wirén och sitt avslöjande presenterar han i en ny bok om religionsdialog med titeln Att ge plats för den andre? Wirén menar att trots att Muhammed, eftersom han levde omkring 500 år efter att evangelierna skrevs, inte är nämnd någonstans i de kristnas skrifter, och själv inte var kristen, ändå kan betraktas som en profet för de kristna.

”När det gäller profetbegreppet är det ganska öppet. Det finns profeter och profeterande även efter Jesus uppståndelse, inte minst i Nya testamentet”, säger Wirén till tidningen Dagen.

Vad jag inte begriper är hur en man som inte förkunnade ett kristet budskap kan betraktas som en profet av de kristna?

Och det stannar inte vid detta: Muhammed förkunnade ett antikristet budskap. I Muhammeds bok Koranen förkastas den kristna läran om Guds människoblivande i Jesus.

Den kristna lärans själ och hjärta beskrivs i Koranen som ”shirk”, det vill säga ”avgudadyrkan”.

Det sägs att Gud kan förlåta alla synder, alltså även mord, men inte avgudadyrkan, så som de kristnas tillbedjan av Jesus:

”Gud förlåter förvisso icke, att man sätter någon vid hans sida, men förlåter dock vem han vill allt utom detta, ty den, som sätter någon vid Guds sida, begår därmed en förskräcklig synd.” (Koranen 4:51. K. V. Zetterstéens översättning 1917).

En figur med namnet Jesus förekommer i Koranen. Figurens enda syfte tycks vara att argumentera mot den kristna tron. Ja, en stor del av islams bok består faktiskt av polemik mot kristendomen.

I sin Muhammedbiografi från 1930 gör biskopen och orientalisten Tor Andrae en riktig observation: ”En kristen finner i islam mycket, som erinrar om hans egen religion, men det möter honom i en egendomlig, karikerad form.”

Hur kan en man som förkunnade ett antikristet budskap betraktas som profet av de kristna? Är det inte rimligare för de kristna att betrakta honom som en falsk profet? Tror man att kristendomen är sann måste ju de som förkunnar att den är falsk vara falska, eller?

Det är sannolikt inte Jakob Wiréns teologiska forskning – eller logisk slutledning – som har gjort att han kommit fram till sin syn på Muhammed. Jag tror att hans motiv är att främja goda relationer mellan kristna och muslimer.

Ju mer lika de kristna blir muslimer i sin tro, ju bättre kommer relationerna att bli med muslimer. Jag är inte säker på att denna hypotes håller.

Se på shiamuslimerna! De är mycket mer lika sunniterna i sin tro än vad de kristna någonsin kan bli muslimerna. Ändå finns det ett stort hat och en stor fiendskap mellan shiiter och sunniter.

Dessutom är det bara en sida som göra sådana ansträngningar i dialogen mellan kristna och muslimer. För var är imamen som tar Jakob Wiréns utsträckta hand och säger: ”Tack! Som ett bevis på vår tacksamhet ska vi hädanefter betrakta Jesus som gud.”

Det kommer inte att hända.

Och ska religionsdialog verkligen gå till på detta sätt? Att företrädare för olika religioner står och säger tomma och absurda artighetsfraser till varandra?

För inte ens Jakob Wirén menar vad han säger. Och muslimerna kommer inte tro att han gör det. För om Muhammed är en profet för de kristna, då måste de anamma hans budskap – det kommer ju från Gud – och då ge upp sin kristna tro för islam.

Tänker Jakob Wirén göra det? Nej, det tänker han inte.

När Wirén säger till sin muslimske dialogpartner att han betraktar Muhammed som profet. Då kanske muslimen frågar: ”Gör du? Men varför ber du då till Jesus?”

Det är liksom ingen struntsak som Gud ville förmedla genom Muhammed: ”avgudadyrkan”, det vill säga att tillbe Jesus som kristna gör, är en större synd än mord.

Vad ska Wirén svara då? Att han tror att Muhammed var sänd av Gud, men att han skiter högaktningsfullt i vad Gud hade att säga?

Det kommer knappast att låta respektingivande i en dialog mellan troende människor.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar