HITTAT PÅ NÄTET: Konventionen på Åland undertecknas

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Konventionen på Åland kallas det lokala stillestånd gällande Åland som kom till under Finska kriget 1808–1809. Konventionen kom till efter att Georg Carl von Döbeln dragit tillbaka sina trupper från Åland den 17 mars 1809 och en mindre rysk styrka förföljt svenskarna till Grisslehamn på det svenska fastlandet.

von Döbeln inledde förhandlingar med den ryske överbefälhavaren Bogdan von Knorring, och den 21 mars 1809 undertecknades stilleståndet. Konventionen stipulerade att ryska trupper inte fick beträda svensk jord och att ryssarna lämnade Åland. I gengäld lovade von Döbeln att Sverige inte skulle återbesätta Åland. von Knorring tog tacksamt emot erbjudandet då han inte ville utsätta sin armé för den risk som det innebar att gå in i Sverige. Den 25 mars lämnade ryssarna Åland.

Georg Carl von Döbeln (1758-1820) friherre, generallöjtnant och krigshjälte i det finska kriget 1808-1809.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Von Döbelns namn är så nära sammanflätat med björneborgarnes, att man gärna tänker sig honom som född finländare. Men i själva verket var han västgöte, född 1758 på säteriet Stora Torpa i Segerstads socken mellan Skövde och Falköping. Hans far, som var domhavande där, var sonson till den berömde läkaren Johan Jakob Döbelius, som var av tysk börd men under en vetenskaplig resa till Leyden blev stormdriven till Göteborg och för sin skicklighet som pestläkare kvarhållen i Sverige, utnämnd till professor i Lund och av Karl XII adlad under namnet von Döbeln.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen