HITTAT PÅ NÄTET: Niclas Sahlgren dör den 10 mars 1776

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Niclas Sahlgren (1701-1776) var affärsman och direktör för Svenska Ostindiska Companiet i Göteborg 1733–1768.

På Gåsevadholm, herresätet vid Rolfsån i norra Halland, vilket Niclas Sahlgren köpte 1754, vistades han gärna om somrarna, och i dess närhet lät han uppföra ett gravkor för sig och sina hustrur i första och andra giftet. Gravkoret synes vid Tölö kyrka.

Kistorna är väl bibehållna. På gaveln av den ena läses följande:

Här hvilar NICOLAS SAHLGREN
född i Götheborg den 18 mars 1701
död den 10 mars 1776
Odödlig genom medborgerlig
frikostighet.

På den andra läses:

Här hvilar
CATHARINA CHRISTINA GRUBB
född i Stockholm den 22 mars 1722
död i Götheborg den 3 april 1772
Gift med Nic. Sahlgren den
28 juni 1747
wärdig maka till en sådan man.

På den tredje:

Här hvilar
ANNA MARGARETA WITTMARCK
Herr Directeuren Nicolas Sahlgrens
i lifstiden älskade maka död den
18 sept. 1746.

Läs mer i kapitlet om Niclas Sahlgren i boken Det gamla Göteborg (1919-1922) av Carl Rudolf A:son Fredberg här

Redaktionen