HITTAT PÅ NÄTET: Sverige tar ön Saint-Barthélemy i besittning

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 7 mars 1785 anländer den svenska fregatten Sprengtporten till ön Saint-Barthélemy i Västindien. Därmed tar Sverige officiellt ön i besittning, efter att kung Gustav III för Sveriges räkning har köpt den från Frankrike i juli året innan. Ön förblir sedan svensk koloni fram till 1878, då man säljer den tillbaka till Frankrike.

Utdrag ur uppslagsverket Nordisk familjebok:

Barthélemy [-telmi], Saint B., i dagligt tal oftast kallad Saint Bart, en tid svensk koloni, en af de Små Antillerna i Västindien, tillhörande norra delen af de s. k. Leewards-öarna.

[…]

Franska språket är det allmänna på landsbygden, engelska i öns enda stad, Gustavia. Slafveriet upphäfdes 1847. Omkr. två tredjedelar af befolkningen äro negrer.

[…]

S:t B. koloniserades af Frankrike år 1648 och afträddes till Sverige 1784. Det första svenska reglementet för öns styrelse utfärdades 31 okt. 1786. Svenska kronan skulle representeras af en guvernör, men förvaltningen handhafvas af det samma dag inrättade Västindiska kompaniet, hvilket disponerade kronans egendom på ön, uppbar inkomsterna, till- och afsatte tullbetjäning o. s. v.

Läs hela artikeln i Nordisk familjebok här

BILD: Hamnmotiv från Gustavia på S:t Barthélemy. Centralt i bild ses två slavar med fotbojor. I fonden ett fort på en höjd med svensk flagga. Foto: Sjöhistoriska museet

Redaktionen