HITTAT PÅ NÄTET: Ryssarna belägrar Sveaborg

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Ryssarna börjar belägra den svenska fästningen Sveaborg den 2 mars 1808 – belägringen pågick fram till den 3 maj samma år. De svenska besättningen på Sveaborg bestod av omkring 6,000 man under ledning av Carl Olof Cronstedt.

Carl Olof Cronstedt den äldre (1756-1820) var viceamiral och kommendant på Sveaborg.

Utdrag ur Nordisk familjebok:

17 mars sköto ryssarna de första skotten mot Sveaborg. Fästningen svarade, under oförnuftigt slöseri med ammunition. 21 s. m. mottogs en parlamentär af öfverste Jägerhorn (en broder till den 1788 till Ryssland afvikne samt syssling till och förtrogen med kommendanten). Sistnämnda dag och den därpå följande deltog denne med C. i växling af parlamentärer. I Jägerhorns sällskap, och tvärtemot sin instruktion, lämnade kommendanten fästningens område och hade 23 mars på holmen Lånnan ett möte med ryske generalen Suchtelen. Samma dag tillkännagaf C. för garnisonstruppernas befälhafvare, att Suchtelen ”erbjudit” kapitulation; men erbjudandet afslogs enhälligt. 25 mars mottog C. åter en parlamentär.

Läs hela artikeln om Carl Olof Cronstedt här

Redaktionen