HITTAT PÅ NÄTET: Riksdagen 1608 – ”Den 18 Februari skedde det högtidliga tåget”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Riksdagen 1607 ägde rum i Stockholm och Uppsala. Ständerna sammanträdde i Uppsala den 23 februari 1607. Riksdagen inledes med diskussion om den deklaration Karl IX skulle lämna i anslutning till kröningen. Efter denna var klar 13 mjrs, så skedde kröningen den 15 mars. Riksdagen avslutades den 18 mars 1607.

Den 18 februari tågade adeln från Stockholm till Uppsala.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1823-1872):

I medlet af Februari månad år 1607 samlades de öfriga riksstånden i Uppsala, men största delen af adeln i Stockholm. Den 18 Februari skedde det högtidliga tåget från sistnämnde stad. På Norrbro voro trenne torn uppförda, likaledes läktare vid slottet, storkyrkan och Norrmalms torg, dels för åskådare, dels för musikanter. Soldater voro uppställda på båda sidor om vägen; först svenska knektar öfver borggården till slottsporten, sedan borgerskapet till norreport och slutligen främmande soldater ända till Klara gärde. Tåget öppnades af hertigens stallmästare deras underbetjening och handhästarna, alla på det prydligasté utstyrda. Sjelfva trumpeterna voro af silfver och under dem fladdrade guldvirkade fanor med Svea rikes vapen. Derpå följde adeln, uti långa svarta sammetströjor med guldkedjor öfver sina skuldror, och hattarna prydda med guld och perlband samt allehanda fjädrar. De anfördes af Anders Oxebufvud, Hans von Masenback, Olof Hård och Krister Some. Nu bom hertigarnas bof- och stallstat,’ derpå hertigarna sjelfva, ridande bredvid hvarandra och följda af betjenter i sidenkläder. Sedan Karl sjelf, omgifven af drabanter och tjenare. Dessa voro klädda i blått och gult siden, ocb buru i händerna förgyllda hille-bårdar, samt på hufvudet försilfrade hattar, i hvilka voro fastade små gala ocb blå fanor; sedan hans lif-drängar, lika kostbart utstyrda och efter dem tvänne tomma vagnar. Derpå följde drottning Kristinas vagn, hvari, jemte henne, åkte prinsessan Katarina och furstinnan Margareta af Mecklenburg. Vagnens ovanliga prakt väckte allmän uppmärksamhet.

Fortsätt läsa berättelsen här

BILD: Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625), drottning av Sverige.

Redaktionen