Gästskribent JAN SJUNNESSON: Fri folkbildning

Nordens unika bidrag till världens pedagogiska system är folkbildningen såsom den existerar i studieförbund och folkhögskolor. Danmark var först 1844, och 1868 kom Sverige efter. Jag själv har gått på folkhögskola och arbetat som examinerad folkhögskollärare (bland annat på socialdemokratiska Brunnsvik), dessutom lett studiecirklar och varit verksamhetschef på studieförbund (bland annat som ansvarig för invandrarföreningar).

Men idag är folkbildningen i klorna på ett PK-etablissemang som knappast tillåter de åsikter som uttrycks på denna webbsida. Jag visste det och tog därför initiativ 2013 till en oberoende föredragsserie och en förening kallad ”Fri folkbildning” i Stockholm. Inledande talare var professor KO Arnstberg, sedan följde ekonomen Jan Tullberg, industrimannen Lars Bern, officeren Bertil Malmberg, antifeministen Tanja Bergkvist, ledarskribenten Marika Formgren med flera. Vissa föredrag spelades in och finns på webbsidan http://www.frifolkbildning.se.

Vi höll till först i Alviks Medborgarhus i Bromma och sedan vid Hartwickska Huset på Södermalm. Efter något år fick jag ett samtal från Hartwickskas föreståndare som meddelade att det gick rykten om att föreningen Fri Folkbildning arrangerade rasistiska möten. Jag nekade till detta men han stod på sig och hänvisade till SVT Stockholm vars reporter tydligen hade hört ryktena och ringt upp honom.

Jag tog kontakt med Stockholm stads kulturförvaltning genom vars bokningssystem jag anordnat mötena i Bromma och på Södermalm. De föreslog att vi skulle hålla våra föredrag på Östermalms föreningsråd, även det en del av det kommunala föreningslivet men fristående och därmed utan egentlig kontroll av Stockholms stad.

Vi höll till där till och med januari 2016 då den hemlige gästen Lars Vilks  föreläste – under stark polisbevakning med piketbuss utanför och civilpoliser i lokalen. Efter detta unika framträdande, som jag försökt arrangera på Kulturhuset utan framgång, avbokade Östermalms föreningsråd alla våra arrangemang. Föreningen kunde inte garantera vår säkerhet och fick rådet av Stockholms stads kulturförvaltning att sluta samarbeta med oss.

Därefter har inte föreningen Fri Folkbildning kunnat hyra lokaler av Stockholms stad. Vi höll ett möte utomhus i Rålamshovsparken våren 2016, en metod som arbetarrörelsen använt vid förra sekelskiftet när LO och S inte fick hyra möteslokaler av borgerskapet i städerna. Då hölls möten vid vägkorsningar, i backar och varhelst det gick tills de byggde egna Folkets Hus. Fri Folkbildnings första och enda utomhusmöte hölls vid en amfieteater en blåsig aprildag och spelades in av Swebbtv.

Hösten 2016 anordnade jag som ledare för Fri Folkbildning och i samarbete med danska Trykkefrihedsselskabet en internationell tryckfrihetskonferens i Stockholm i en privatägd lokal på Södermalm. Konferensen ”Dangerous Words” var till minne av 250-årsjubliéet av den svenska tryckfrihetsförordningen och gästades av den brittiske debattören Douglas Murray, den tysk-arabiske islamkritikern Hamed Abdel-Samad med flera. Även dessa föredrag filmades av Swebbtv.

Under 2019 försökte jag tillsammans med några likasinnade hålla en studiecirkel vid Medborgarskolan som skulle handla just om svensk folkbildning. Men även den fick läggas ned efter att Medborgarskolan, som ägs av Moderaterna, höll ett förhör med mig om min värdegrund.

Varför jag berättar detta är för att den svenska folkbildningens etablerade organisationer inte klarar av att leva upp till sina målsättningar som uttrycks i regeringens proposition 2013/14:172:

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Vad gäller Stockholm stad finns liknande mål som stöder ett fritt kulturliv där demokratiska föreningar som Fri Folkbildning ska tillåtas verka i stadens lokaler.

De enorma kunskapsluckor och behov av öppen diskussion om aktuella samhällsfrågor som kunde mötas av frimodiga studiecirklar och folkhögskolekurser är idag utan resurser. Behovet av att starta ett nytt studieförbund och en ny folkhögskola som vågar ta debatter med PK-etablissemanget är skriande.

Arbetarrörelsen hade motgångar i starten på 1900-talet med Hola Folkhögskola vid Kramfors och fick indragna bidrag, men överlevde och fick efterföljare i ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, som startades av Holaläraren Richard Sandler (bilden).

Det är tid att dra lärdomar av den framgångsrika tidiga arbetarrörelsen och återerövra den fria folkbildningen.

Jan Sjunnesson