HITTAT PÅ NÄTET: Erikska ätten segrar i slaget vid Lena

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Lena stod mellan kungasonen Erik Knutsson med svenskt och norskt krigsfolk och kung Sverker den yngre med en till övervägande del dansk här vid Lena i Kungslena socken i nuvarande Tidaholms kommun, Västergötland, den 31 januari 1208.

Slaget var ett led i maktkampen mellan de sverkerska och erikska ätterna, men också ett hopp för den danske kung Valdemar Sejr att införliva Västergötland med Danmark, som då var i ett expansivt skede.

Erik Knutsson valdes till kung, men än var inte maktkampen över; stridigheterna fortsatte.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1885-86):

Danska hären drog upp genom Götaland. Vid Lena mötte Erik Knutsson med Uppsveahären. Den 31 Januari 1208, i sjelfva dalen mellan Högstena-berget i vester och Kongslena by och berg samt Hvarfs- och Fårdalsbergen i söder kom det till ett slag, det blodigaste, som blifvit hållet inom Sveriges gräns sedan slaget på Fyrisvall mellan Erik Segersäll och Styrbjörn Starke.

Men der voro tappre män å ömse sidor; och i följd deraf kämpade man länge, innan det visade sig, på hvilken sida öfvervigten låg. Der föll från de svenska ett pilregn så stridt och så tätt, som när bonden kastar kornen eller som när det hårdt regnar. Slutligen började ock manfallet blifva större på den danska sidan. Konung Sverker såg sin svärfader Ebbe Sunesson falla, och efter honom de ädla herrarne Lars och Jakob Sunesson. Äfven Ebbe Glug, en af de danska fältöfverstarna, låg bland de döda. Sedan vann Erik Knutsson den fullkomligaste seger. ”Aldrig hade jag förr det trott, att de svenske skulle så mig bida” – låter folkvisan Sverker utropa.

Fortsätt läsa här

BILD: Erik Knutssons sigill.

Redaktionen