HITTAT PÅ NÄTET: Kung Karl XIV Johan stadfäster den Wallinska psalmboken

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 29 januari 1819 stadfäster Sveriges kung Karl XIV Johan den Wallinska psalmboken, som, med tillägg 1921, tillsammans med Haeffners koralbok kommer att gälla för svenska kyrkan fram till 1937, då en ny psalmbok antas.

Johan Olof Wallin (1779-1839), var präst och diktare.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Samma lutherska kraft, som talade ur Wallins predikningar, genomströmmade också hans psalmdiktning. Han har diktat, omarbetat eller översatt större delen av 1819 års psalmbok. Av Wallins egen hand äro sådana pärlor som den av julglädje genomjublade ”Var hälsad, sköna morgonstund”, den härliga, av evighetslängtan fyllda himmelsfärdspsalmen ”Till härlighetens land igen”, den kraftigt manande, av känsla om världens intighet genomträngda ”Vaka, själ, och bed” och den majestätiskt gripande domspsalmen ”‘Vaker upp!’ en stämma bjuder”. – Storartat var det erkännande, som kom Wallins psalmdiktning till del från samtidens yppersta män. Tegnér kallade honom ”Davidsharpan i Norden”, och Geijer yttrade, att Wallins psalmverk otvivelaktigt vore ett av de yppersta, något språk kunde framvisa. Och ett så fast grepp äga dessa psalmer än i dag om den svenska folksjälen, att det icke lyckats senare tiders psalmdiktare och kommittéer att ersätta den Wallinska psalmboken med något annat, utan resultatet av en mansålders kommittéarbete har stannat vid att vi fått ett supplement till den Wallinska psalmboken.

Läs hela kapitlet om här

Redaktionen