HITTAT PÅ NÄTET: Svante Nilsson väljs till riksföreståndare

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Sedan den svenske riksföreståndaren Sten Sture den äldre har avlidit i Jönköping den 14 december året före väljs Svante Nilsson till hans efterträdare som riksföreståndare den 21 januari 1504.

Svante Nilsson har av eftervärlden fått tillnamnet Sture, vilket aldrig användes av hans samtid, och både han och hans far var egentligen av ätten Natt och Dag, fast fadern använde Sturenamnet.

Svante Nilsson (1460 till 1511 eller 1512) var motståndare till Sten Sture den äldre. Konflikten förvärrades under 1490-talet efter Sten Stures behandling av Svantes far Nils Bosson och gick så långt att han deltog på kung Hans sida vid störtandet av Sten Sture 1497. 1501 medverkade han dock i upproret mot kung Hans och understödde motvilligt Sten Sture intill dennes död 1503, varefter Svante Nilsson alltså valdes till riksföreståndare.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

I januari 1504 valdes Svante Sture till Sveriges riksföreståndare. Men nu kom danskarnes hämnd för att svenskarne fördrivit Hans. Svantes regering blev krig, förbittrade gränsfejder; och i fejdernas spår gingo nöd och förtvivlan.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Svante Nilssons sigill.

Redaktionen