HITTAT PÅ NÄTET: Tjugondag Knut

Den svenska julen varar traditionellt i tjugo dagar – från julafton till Sankt Knuts dag den 13 januari. Knut Lavard (omkring 1090-1131) var en dansk prins som blev mördad och vördad som ett helgon.

År 1804 reste Ernst Moritz Arndt genom Sverige, vilket han skildrat i sitt omfattande arbete Reise durch Schweden (Resa genom Sverige år 1804). I reseskildringens tredje del, som utkom år 1806, ger han en skildring av julen i Sverige.

Ernst Moritz Arndt (1769-1860) var en tysk historiker, diktare och kompositör. Han föddes som svensk undersåte på ett gods i Garz på ön Rügen i svenska Pommern. Han studerade vid gymnasiet i Stralsund från 17 års ålder och fortsatte vid Greifswalds universitet och Jenas universitet med målet att bli präst, men blev istället docent i historia vid Greifswalds universitet 1803.

Utdrag ur boken Resa genom Sverige år 1804:

Jultiden börjas i Sverige, likasom hos oss, med julafton, men har en längre utsträckning, och varar, der den ordentligt firas, åtmindstone till trettonde dagen, eller, om allt skall fullkomligt iakttagas, ännu sju dagar längre, till den 13. Januarii, som i Svenska almanackan är St. Knuts dag.

Fortsätt läsa Ernst Mortitz Arndts skildring här

En strof ur Elsa Beskows dikt ”Januari”:

Tjugondag.
Då tar julen riktigt slut
för oss allesamman,
ty på tjugondagens Knut
ska vi dansa julen ut,
plundra granen samman.
Lilla gran, sörj ej då,
kanske får i vår du stå
mitt i valborgsflamman!

Läs hela dikten här

BILD: Illustration av Elsa Beskow ur barnboken Petter och Lottas jul (1947).

Redaktionen