MOHAMED OMAR: SVT trampar på en död poets själ

Den engelske poeten Alfred Tennysons nyårsdikt ”Ring Out, Wild Bells” (1850) deklameras på Skansen i Stockholm varje år på nyårsafton. I år hade man strukit Jesus ur dikten.

I det engelska originalet står det så här:

Ring in the valiant man and free,
The larger heart, the kindlier hand;
Ring out the darkness of the land,
Ring in the Christ that is to be.

I den svenska översättningen av Edvard Fredin (1890) står det så här:

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!

När skådespelerskan Sofia Helin läste dikten vid nyårsslaget hade ”Messias” tagits bort. I stället läste hon:

Ring in den tid då ljuset oss befria.

I en intervju säger Sofia Helin så här:

Jag tog mig friheten att ändra de allra sista meningarna ”om den bidande Messias”, vilket betyder den Messias som vi alla väntar på. Jag hade läst den så, om jag läste den i kyrkan. Men på SVT i dag, med alla möjliga trosinriktningar och ateister som lyssnar, så tänkte jag att det blir vackert att ändra till ”ring ljuset in” i stället.

Händelsen är ett exempel på hur det politiska och mediala etablissemanget i Sverige försöker förminska eller osynliggöra Sveriges kristna kulturarv. Samma etablissemang vill synliggöra och normalisera islam.

Islam lyfts alltså fram på bekostnad av kristendomen.

Alfred Tennyson var drottning Viktorias hovpoet.

Händelsen är också en kränkning av en död konstnär som inte kan försvara sitt verk. En konstnär som dessutom var en varmt troende kristen. Den kristna tron och nationalismen var två viktiga inslag i Tennysons poesi.

I en essä av poeten och litteraturkritikern Carl David af Wirsén skriver han om Tennyson:

Han tror fullt och fast på Guds barmhärtiga världsstyrelse och vet, att om synden är stor, dock ”there is Grace to be had”. Skönt uttalar han sina djupaste, frommaste framtidsförhoppningar i den odödliga nyårssång, som är införd i hans ”In memoriam” och där han i sista strofen säger till klockorna, som ringa in det nya året:

Ring in the valiant man and free.
The larger heart, the kindlier hand;
Ring out the darkness of the land,
Ring in the Christ that is to be.

Läs hela essän i tidskriften Ord och Bild (1892) här

En gång, under en promenad i sin trädgård, frågades Tennyson av en vän om vad han innerst tänkte om Jesus Kristus.

Tennyson svarade:

”Vad solen är för denna blomma, det är Kristus för min själ.”

SVT har trampat på denna försvarslösa poets själ. Det är dock en liten sak. Större saker har offrats för mångkulturen och den politiska korrektheten.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera till mig genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar