MOHAMED OMAR: Jo, den svenska julen är en kristen högtid

I Det Goda Samhällets kommentarsfält, men också på andra ställen, ser man ibland personer som kategoriskt hävdar att den svenska julen inte är kristen.

Det är förstås dumheter.

Den svenska jul, som vi har firat i tusen år, är en kristen högtid. Det är bara att läsa äldre skildringar av julen, så blir det klart. Man gick i kyrkan.

I uppslagsverket Nordisk familjeboks (Ugglan) artikel om julen står det så här: ”Jul, kristenhetens förnämsta högtid, firas till minne af Jesu födelse”.

Att man ska behöva argumentera för detta är egentligen befängt. Det visar vilken okunnighet om historia som numera finns i vårt land. Jag är inte kunnig i historia, men jag är uppenbarligen mer kunnig än de mest okunniga kristendomsförnekarna.

Kristendomsförnekarna tycks inte ha läst de stora svenska författarnas skildringar av den svenska julen. Då skulle de veta att folk var kristna, firade Jesu födelse, knäppte sina händer och bad till Jesus, och sjöng psalmer.

Det är bara att ta och läsa Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, August Strindberg, Zacharias Topelius, Erik Axel Karlfeldt eller vilken annan svensk författare du vill. Finns ingen svensk författare, eller någon annan heller för den delen, som berättat om något annat än en kristen svensk jul.

Varför ringa klockorna? Hvarför klinga bjällrorna? Hvarför brinna ljusen? Hvarför är den fattiga stugan, ej mindre än det rika slottet, i dag så högtidsklädd? Hvarför möta stora och små hvarandra så ovant stilla, så fridsamt glada? Solen har gått upp ur årets mörkaste natt. Tröstaren i
alla sorger, gifvaren af alla goda gåfvor, lifvets store konung har kommit till oss, där vi sutto i dödens skugga. Jesus har kommit, Herren i Davids stad, och vi fira hans födelsedag.  (Zacharias Topelius)

Den hedniska svenska jul som kristendomsförnekarna pratar om är en fantasi och en önskedröm. Var finns den skildrad?

Det kristendomsförnekarna förmodligen menar, är att det fanns en vinterhögtid i Norden innan vi blev kristna, som kallades jul. Namnet fanns före kristnandet.

Det är förvisso sant, men det betyder inte att den svenska julen inte är kristen. Den jul som våra far- och morföräldrar, och deras föräldrar i generationer tillbaka, firade, var en kristen högtid.

Jag är ateist och mig gör det detsamma om julen är kristen eller inte. Ibland tycker jag faktiskt den gamla hedendomen är mer lockande än kristendomen.

Den gamla hedendomen är ju vårt eget särpräglade arv, medan vi delar kristendomen med en stor del av världens befolkning.

Med detta sagt: svensk kristendom är förstås annorlunda än kristendom i Afrika.

Men även om man av nationalromantiska eller andra skäl, skulle föredra den gamla hedendomen framför kristendomen, ska man inte förneka fakta.

Fakta är alltså att den svenska julen är en kristen högtid. Det är denna kristna jul vi känner från svenska berättelser, dikter och sånger. Sedan innehåller den även kvarlevor från äldre tider, men det är bisaker och gör den inte till en hednisk högtid.

Vi har i Sverige firat samma jul som man firat i övriga Europa och i hela kristenheten.

Men föddes verkligen Jesus på juldagen den 25 december? Det spelar ingen roll. Det jag här vill hävda är att svenska folket på den dagen firade en högtid till minne av Jesu födelse i ett stall i Betlehem.

Det står förstås nyhedningarna fritt att uppfinna en hednisk julfest där Oden dyrkas i stället för Jesus. Men de bör vara ärliga och erkänna att det inte är den jul vi fått i arv och känner som traditionell, svensk jul.

BILD: Kyrkobesökare på väg till julottan med häst och släde. Julkort illustrerat av Curt Nyström Stoopendaal (1893 – 1965).

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera till mig genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar