HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Lund

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Lund var ett fältslag under skånska kriget som stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden Lund i Skåne. Striden stod mellan den invaderande danska armén under Kristian V och den svenska armén under Karl XI.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Slaget vid Lund var ett av de blodigaste, som svenska trupper utkämpat. Hälften av de stridande å vardera sidan låg på valplatsen, där snön färgats röd av deras blod. Somliga svenska regementen hade ända till femton eller sexton gånger störtat till anfall. Men hade Karl XI ej i sin blinda stridsiver begått det felet att förfölja fienden alldeles för långt bort, utan låtit den danska flygeln löpa, sedan han väl fått den skingrad, och i stället med sin flygel svängt om samt huggit den danska centern i ryggen, så skulle segern givetvis vunnits mycket hastigare och utan så stora blodsoffer.

[…]

Dagen efter segern blev Karl med sina generaler inbjuden till måltid hos den bekante biskop Winstrup i Lund. Biskopen var en danskfödd man, men när Kristian V under kriget sökt förmå honom att sända ut ett cirkulär till Skånes prästerskap med uppmaning att egga allmogen till avfall från Sverige, hade han svarat: ”Eders Maj:ts herr fader har satt mig till biskop här, och så länge Skåne tillhörde honom, har jag hållit min ed. Nu är landet under svenska kronan, och jag har svurit konung Karl trohet; således är det min skyldighet att hålla min ed. Vinner Eders Maj:t Skåne, så är jag alldeles danska kronans undersåte. Emellertid täckes Eders kungl. Maj:t hava mig ursäktad.”

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Karl XI under slaget vid Lund, målning av David Klöcker Ehrenstrahl från 1682.

Redaktionen