PATRIK ENGELLAU: Den alarmistiska statstelevisionen

Trots den avsmak programmet inger mig brukar jag se Rapport på teve klockan 19.30. I familjekretsen har jag döpt programmet till Dagens Mord vilket förstås är överdrivet eftersom alla inslag inte handlar om mord utan också kan beröra våldtäkter, vanvård av barn, människor som varit inlåsta i 28 år i en lägenhet i Haninge, prostitution på HVB-hem, svältande mammor och barn i IS-fångläger och annat uppseendeväckande. I alla inslag presenteras lidande offer men inga förklaringar. Det hela blir som en gammaldags kringresande cirkus som förevisar kalvar med två huvuden, skäggiga damer och andra levande varelser med olika lyten och missbildningar. Man bara förundras. Så var det även tisdagen den första december.

Så här i coronatider hade man kunnat vänta sig att den statsägda televisionen skulle spela ned virusets spridning och dödlighet och – enligt den sovjetiska principen vid kärnkraftshaveriet i Tjernobyl – försöka övertyga folket att lugnt ta en kaka till då regeringen har full koll på läget.

Statstelevisionens bedömningar och prioriteringar är ofta outgrundliga. Mamma i Haninge håller sonen fängslad i 28 år! I inslaget får en syster till fången, filmad bakifrån, hulkande berätta att hon påtalat övergreppet under alla de 28 åren utan resultat. Är det systern som är offret? Jag kommer att tänka på österrikaren Josef Fritzl som år 2008 avslöjades med att ha hållit dottern Elisabeth inspärrad i källaren i 24 år. Det blev en världsnyhet. Fritzl ger 328 000 träffar hos Google. Det svenska haningefallet är antagligen världsrekord i olaglig husarrest av barn. Ändå är statstelevisionens vinkel att ingen lyssnat på systern. Är problemet att fången av allt att döma var en helt vanlig svensk man och därför definitionsmässigt inte kunde vara offer? Och att en mamma inte kan vara en förövare?

I coronafrågor tillämpar tevebolaget inte Tjernobyl-logiken utan folkuppfostringslogiken, en svensk paradgren sedan Gustav Vasas dagar (som man kanske inte alltid ska dissa eftersom folkuppfostran i vissa stycken kan vara bra, men den analysen är just idag överkurs). Syftet med folkuppfostran är i detta fall att skrämma folket så att det inte utsätter sig för smittrisk. Frågan är het eftersom en allmän känsla sprider sig i nationen att den svenska coronapolitiken varit felinriktad om det ens funnits någon medveten politik. Regionerna, kommunerna, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, IVO och regeringen befinner sig i ett fingerpekande inbördeskrig mot varandra. Att i det läget skärra upp folket med att viruset lurar överallt kan verka vågat men det blir i alla fall inga kravaller på gatorna om folk inte törs andas i närheten av andra människor. Rapport förvandlar sig till en av samhällets många varningsskyltar mot mänskliga kontakter.

Så här förklarade Rapports nyhetsankare:

Smittspridningen och antalet döda i covid-19 fortsätter att öka. Idag rapporterades 17 629 nya bekräftade fall av covid-19… 117 dödsfall har rapporterats sedan i fredags och därmed har totalt 6 798 människor avlidit av covid-19 i Sverige… Risken att insjukna och behöva vård bedöms som fortsatt hög. Av landets intensivvårdsplatser är idag 28 procent lediga.

Sedan kom en avdelningschef från Socialstyrelsen och förklarade att 51 procent av de upptagna intensivvårdsplatserna är belagda med covid-19 patienter: ”Belastningen på all sjukhusvård i Sverige från covid-19 ökar”.

Till och med jag, som tycker att jag följer statistiken, blir skrämd och hukar i tevesoffan. Hela intrycket i programmet är att sjukdomen blir värre, att vi måste stålsätta oss och framför allt undvika andra medlemmar av arten Homo sapiens.

Jag uppsökte därför statistiken för faktakontroll. Här är antalet nya insjuknade i covid-19 per dag sedan sjukdomen debuterade:

Jag kan inte se att ”smittspridningen fortsätter att öka”. Den har ökat sedan i somras vilket delvis beror på ökad testning och upptäckt av symtomfria fall som tidigare gått under radarn. Den andra vågen, som började i oktober, är nu på nedgång. ”Idag rapporterades 17 629 nya bekräftade fall” är en tendentiös formulering eftersom detta i verkligheten måste ha gällt fyra, fem dagars rapporterade fall. Stapeln för den sista dagen representerar 5 073 smittfall. Risken att insjukna ser snarast sjunkande ut.

Även risken att dö förefaller minskande, framför allt om man jämför den senaste tidens siffror med dem i våras, men också när man konstaterar att den pågående vågen tycks ha vänt kraftigt nedåt.

Informationen om intensivvården verkar inte stämma med Svenska Intensivvårdsregistret. Här är antalet patienter i intensivvård sedan slutet på mars:

Bara 28 procent av platserna är lediga? 234 platser var upptagna den 30 november. Den 26 april låg 558 patienter på intensiven så det måste finnas minst så många platser (eller har intensivplatser skrotats under sommaren?). Nästan sextio procent av platserna borde vara lediga, inte 28. Men bara hälften av intensivvårdsplatserna går till coronapatienter sa Socialstyrelsen. Det betyder trettio procent av de totalt tillgängliga.

Jag är möjligen paranoid. Men när man vant sig vid att teveprogrammen är vinklade och opålitliga blir man misstänksam även i obetydliga detaljer.

PS Det är inte bara det statliga televisionsbolaget som slarvar med statistiken. Den tredje december skriver Dagens Nyheter på förstasidan att 174 dödsfall rapporterats dagen innan. Den rätta siffran var 23.

Patrik Engellau