HITTAT PÅ NÄTET: Carl Jonas Love Almqvist föds den 28 november 1793

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Författaren, läraren, prästen och tonsättaren Carl Jonas Love Almqvist föddes i Stockholm den 28 november 1793.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Omkring år 1830 var det Atterbom, Geijer och Tegnér, som ”delade riket” mellan sig. Men nya stjärnor höllo på att stiga upp på diktens firmament. Deras namn voro Runeberg och Love Almquist, ”den siste nyromantikern”. Underbar var Almquists levnadssaga, mångskiftande, orolig som mannen själv.

Den första anteckning om lille Love Almquist, som finns bevarad, är av hans gamle snälle morfars, bibliotekarienGjörwells hand – det är vid barndopet på hösten 1793: ”De som förstå sig på barnaansikten, säga, att han är eller blir med tiden vacker.” När Love var tre år gammal, kom han och hälsade på morföräldrarna. Då skriver gamle morfar om honom: ”Det är en skön gosse, bara eld, har ett fint ansikte, talar och begriper allt, har redan infall och självsvåldigheter.Honom fattas bara en friskare färg – är ej nog röd för en snart tre års junker.” Och litet senare heter det: ”Love rustar och kör för kära livet, alltid med piskan i hand; så att efter all liknelse blir han en välbeställd rekryt vid livregementet.” Den där blekheten gjorde dock gamle morfar bekymmer, och när Love är fjorton år, skriver Gjörwell till sin unga dotter: ”Han rakar upp i höjden men har ett så svagt bröst och hostar redan så mycket, att han måste dricka varm getmjölk alla mornar. Herre Gud! Skall jag också mista honom, detta mitt hopp för min vetenskap och min hjälp!” Den lille hade året förut förlorat sin blida, svärmiska moder, om vilken han en gång berättat för en vän: ”Hennes käraste nöje var att svärma i parker och skogar, helst ensam eller med Rousseau; hon var väl i hög grad känslig, men denna känslighet var högst frisk. Hon gav mig stränga och välförtjänta agor mellan det hon förklarade mig vara sitt älsklingsbarn. – En mild men hög allvarsamhet låg över hennes väsende.” Loves far, herr krigskommissarien Almquist, som ägde egendomen Antuna ett par mil norr om Stockholm, var däremot en kall natur, inriktad på livets praktiska realiteter.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Carl Jonas Love Almqvist, cirka 1835. Målning av Carl Peter Mazer.

Redaktionen