PATRIK ENGELLAU: Immigration och brottslighet

Jag är inte bara amatörepidemiolog utan också amatörkriminolog. I egenskap av amatörkriminolog har jag idag ställt mig frågan om det finns några likheter mellan olika länder när det gäller immigration och brottslighet. Är det till exempel så att immigranter är mer brottsliga i vissa mottagarländer än i andra?

Jag har nu forskat i denna fråga genom att läsa Wikipedia. Skratta inte. Jag vet att man inte alltid kan lita på Wikipedia men jag kan inte komma på någon annan rimligt lättillgänglig källa som åtminstone tycks sträva efter att åstadkomma hederliga redogörelser.

Det märks att Wikipedia har haft svårigheter i sin egen forskning. Frågan är grovt politiserad i alla länder och vetenskapen styrs här liksom när det gäller klimatet och coronat till en del av vetenskapspersonernas politiska böjelser. Wikipedia tycks ha försökt navigera bland blindskären och redovisar ibland motsägelsefulla vetenskapliga referenser avseende situationen i de olika länderna. Wikipedias eget urval styrs troligtvis också av redaktörernas håg. Materien har sina inneboende oklarheter. En del av Wikipedias uppgifter går knappt att begripa. Jag har plockat så hederligt jag förmått.

Bara för att du ska kunna kalibrera de olika citaten från Wikipedia återger jag först något som sägs om Sverige:

Stina Holmberg vid Brå säger att ”det inte finns någon grund att tro att brottsligheten i Sverige skulle öka och att detta skulle ha något med migrationen att göra”.

Jerzy Sarnecki får säga att ”vad vi får höra är en mycket, mycket extrem överdrift baserad på några isolerade händelser och påståendet att det [brottsligheten] skulle ha något med immigrationen att göra är mer eller mindre helt fel”.

Den danska situationen sammanfattas så här av Wikipedia:

Ett index som standardiserats för ålder visar att brottsligheten ligger 48 procent högre bland manliga immigranter [än bland den danskfödda befolkningen kan man anta; PE:s anmärkning] och 140 procent högre bland manliga ättlingar till immigranter.

En finsk utredning om gärningspersonerna bakom våldtäkter redovisar följande:

Irakier utgjorde två tredjedelar av de misstänkta och alla de misstänkta var födda i Irak, Afghanistan, Marocko, Iran, Bangladesh, Somalia eller Syrien.

För Italien anges att en rapport från 2013 visar att “immigranter stod för nästan 23 procent av alla brottsåtal fastän de år 2010 bara stod för sex eller sju procent av befolkningen”.

I Norge var år 2007 13 procent av befolkningen invandrare medan dessa stod för 47 procent av dem som mördat sin partner.

Spansk kriminologisk forskning visar att ”70 procent av alla brott begås av spanjorer och 30 procent av utlänningar som utgör 15 procent av befolkningen”.

Sådär håller det på:

37,5 procent av alla brottsmisstänkta i Nederländerna har utländskt ursprung (inklusive andra generationens invandrare), dubbelt mot deras andel av den nederländska befolkningen… Bland män mellan 18 och 34 års ålder i Schweiz hade immigranter från Angola, Nigeria och Algeriet en brottslighet på 600 procent över den schweiziska befolkningen.

Tills man kommer till USA:

Det finns inga empiriska belägg för att vare sig legal eller illegal immigration ökar brottsligheten i Förenta Staterna. De flesta amerikanska studierna har funnit lägre brottslighet bland immigranter än bland icke-immigranter samt konstaterat att ökade befolkningsandelar av immigranter sänker kriminaliteten. För män mellan 18 och 39, den mest brottsbenägna befolkningsgruppen, är andelen fängslade en fjärdedel av vad som gäller för dem som fötts i USA… En studie från 2017 fann att ”ökad illegal invandring var klart kopplad till minskningar i antalet arresteringar för droger och rattfyllor samt dödsfall på grund av överdoser av narkotika”. En rapport från 2018 ”fann inga statistiskt säkerställda belägg för att flyktingar till USA har någon inverkan på brottsligheten”.

Eftersom jag bara är amatörkriminolog kan jag kanske ursäktas för att jag blev förvånad över denna information (som i alla fall ytligt sett verkar tillförlitlig). Jag hade ingen aning. Jag trodde att Trumps mur skulle hålla folk borta som ökade brottsligheten, inte minskade den.

Kan det vara så att alla de uppräknade nationerna utom USA är fullfjädrade välfärdsstater och att detta medför att USA:s invandrare måste jobba för att överleva?

Kanske borde välfärdsstaterna följa rådet från Syraks apokryfiska bok i Bibeln: ”Håll din tjänare till arbete, så får du själv ro. Driv honom till arbete så att han icke går fåfäng; ty fåfäng gå lär mycket ont.”

Patrik Engellau