HITTAT PÅ NÄTET: Sverige förklarar krig mot England

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kriget mot Storbritannien var en del av Napoleonkrigen. Kriget, där inte ett enda skott avlossades, pågick mellan Sverige och Storbritannien åren 1810–1812. Kriget avslutades genom Freden i Örebro.

Efter det Pommerska kriget 1805–1807, där Sverige stod som förlorare, och den påföljande freden i Paris 1810, tvingades Sverige in i kontinentalsystemet, som var en handelsblockad mot Storbritannien. Eftersom Storbritannien var Sveriges största handelspartner blev det ett stort problem, även om handeln fortsatte genom smuggling. Frankrike tröttnade så småningom på den svenska oförmågan att upprätthålla handelsblockaden. Via den franske ambassadören Charles Jean Marie Alquier överlämnades därför den 13 november 1810 ett ultimatum till den svenska regeringen:

Sverige var inom fem dagar tvunget, att:

– förklara krig mot Storbritannien
– beslagta alla brittiska fartyg i svenska hamnar
– konfiskera alla brittiska produkter och kolonialvaror i Sverige.

Om inte Sverige uppfyllde de franska kraven skulle Frankrike och dess allierade förklara krig mot Sverige. Den 17 november gav den svenska regeringen efter för de franska kraven och förklarade krig mot Storbritannien.

Kejsar Napoleon i ett brev till den svenska ministern i Paris, friherre G. Lagerbjelke, den 26 oktober 1810:

Välj! Kanonskott emot Engelsmännen, som närma sig Edra kuster, och confiskation af alla deras köpmans-varor i Sverige, eller krig med Frankrike! Öppet krig eller beständig vänskap, se der mitt sista ord, min sista förklaring! Farväl! Måtte jag kunna återse Eder under bättre förhållanden.

Läs mer om krigsförklaringen i Erik Lindorms Carl XIV Johan – Carl XV och deras tid 1810-1872. En bokfilm (1942) här

Redaktionen