RICHARD SÖRMAN: Stöd bildandet av Svenska Kulturstiftelsen

Sverige behöver en ny svensk kulturstiftelse. Det måste få finnas en mångfald av åsikter i kulturlivet. Svenska kulturutövare måste få ta ställning för vår svenska kultur. Nu har Stödföreningen för Svenska Kulturstiftelsen bildats med mål att snarast få en ny stiftelse på plats. Gå in på vår hemsida, vår Facebooksida eller på vår YouTube-kanal. Titta på vår lanseringsvideo eller på vår trailer. Och stöd oss ekonomiskt: Swish +123 620 70 88 eller bankgiro 5567-4410.

Svensk kultur behöver en ny svensk kulturstiftelse. Därför har vi startat en stödförening med syfte att samla in pengar för att få en sådan stiftelse på plats. Den blivande Svenska Kulturstiftelsen ska ha som uppgift att dela ut stipendier, priser och projektanslag till svenska kulturutövare, och eventuellt lärare och forskare, som i sin verksamhet bidrar till att stärka det svenska språkets och den svenska kulturens ställning i Sverige. Vår förhoppning är att redan till sommaren 2021 kunna dela ut ett första pris.

Sverige har alltför länge tagit sin kultur för självklar. Vi har inte råd med det längre. Tack vare vår nyfikenhet och våra språkkunskaper har vi varit öppna för internationell påverkan. Vi ligger långt framme i globaliseringen. Internet har gjort hela världen tillgänglig för våra ungdomar. Samtidigt lever vi i en tid av omfattande migrationer. Cirka 25 procent av Sveriges medborgare har idag ett icke-svenskt ursprung.

Många av våra politiker tvekar inför värnandet av det svenska. Det står ingenting i de mål som regering och riksdag har fastställt för svensk kulturpolitik om att den specifikt svenska kulturen ska försvaras. Vår kulturarvspolitik tar heller inte uttryckligt sikte på det svenska kulturarvet. I vår strävan att vara öppna mot allt som kommer utifrån har vi varit rädda för att göra det som Sverige och inget annat land på jorden förväntas göra: Bevara och utveckla svensk kultur.

Visst är det sant att en kultur förändras över tid och att den påverkas av intryck utifrån. Men det är också sant att en kultur till stor del existerar tack vare att människor har gjort motstånd mot tid och förändringar. Författare, konstnärer och arkitekter skapar för kommande generationer. Traditioner och levnadsmönster skapar kontinuitet och beständighet över tid. Människor kan inte bara leva i förnyelse och förändring. De måste också få känna igen sig i något, få komma hem till något. Öppenhet och förändring är för övrigt knappast något vi behöver främja så här i början av 2000-talet; det sköter sig självt. Däremot behöver vi hjälpa till när det gäller hållbarhet och kontinuitet.

Svenska Kulturstiftelsen kommer att stå politiskt obunden. Den ska inte ägna sig åt opinionsbildning, utan det kulturstödjande arbetet ska stå i centrum. Det finns naturligtvis redan pengar för kulturutövare att söka i Sverige. Men pengarna är ofta ideologiskt villkorade. Det är ingen hemlighet att det svenska kulturlivet, inklusive det kulturadministrativa komplexet, med stor entusiasm har anammat vår tids politiska mantran om öppenhet och mångkultur. Men en nationell kultur som den svenska kan inte bara leva på öppenhet mot allt som den inte är. Som individer behöver vi alla bottna i ett minimum av självkänsla och integritet. Så även en kultur. Så även den svenska kulturen.

Det vore märkligt om den världsomspännande tendens vi haft under 30 år av globalisering och internationalisering inte skulle följas av en berättigad motreaktion. Kulturhistorien har tvärvänt förr: Efter 1700-talets framåtblickande och förnuftsdyrkande Upplysning fick vi 1800-talets historieintresserade och känsloinriktade Romantik. Vad ska 2020-talet ge oss? Ska vi få en internationell trend av nationella renässanser som svar på globaliseringens likriktande påverkan på världens alla nationella och regionala kulturer? Det är inte omöjligt. Svensk kultur behöver en sådan renässans. Vi behöver hitta tillbaka till oss själva, till vårt språk, vår litteratur, vår musik, våra traditioner, vår självkänsla och till vårt alldeles egna och säregna sätt att vara.

Stöd bildandet av en ny svensk kulturstiftelse. Gå in på vår Facebooksida, vår hemsida eller vår YouTube-kanal. Titta på vår lanseringsvideo (eller på den korta trailern). Dela länkarna till människor du känner och som du tror kan vara intresserade av detta projekt. Och stöd oss ekonomiskt. Det går bra att swisha till +123 620 70 88 eller sätta in pengar på bankgiro 5567-4410. Undertecknad är ordförande i stödföreningen och skådespelerskan Paula Ternström är vice ordförande. Vill du bli medlem i vår stödförening? Vill du veta mer om stiftelsen eller kanske prata med oss innan du donerar några medel? Kontakta oss via info@svenskakulturstiftelsen.se.

Det behövs en större mångfald av åsikter i det svenska kulturlivet. Svenska kulturutövare måste få visa att de älskar svensk kultur. Det handlar om kulturens frihet. Det handlar om oss, om vår kultur och vårt språk.

Stöd bildandet av Svenska Kulturstiftelsen!

Richard Sörman