LARS HÄSSLER: de Gaulle och Macron – två nationalister som sätter sitt land först

President Trump var inte först att hävda ”America first”, andra är till exempel Kinas Xi Jinping och Turkiets Erdogan, om än med andra ord. Till denna kategori hör även Frankrikes f d president, tillika general, de Gaulle (1890-1970). När Hitlertyskland 1940 invaderade Frankrike flydde en frustrerad de Gaulle till England för att där leda kampen mot Tyskland. Belöningen kom 1944 när han i spetsen för de fria franska styrkorna kunde tåga in i Paris och befria Frankrike. Men snart dök en ny utmaning upp, Algerietkrisen.

Frankrike hade lagt under sig Algeriet 1830. Under 1950-talet startade algerierna ett befrielsekrig som kom att bli synnerligen brutalt med massakrer och tortyr. Problemet med Algeriet var, att medan de flesta europeiska kolonier bara hade en mindre del militärer och administratörer i respektive koloni, hade en miljon fransmän bosatt sig i Algeriet. De ansåg att Algeriet var en del av Frankrike och vägrade att ge upp. Situationen urartade1958 så pass att den politiska eliten bad de Gaulle ta över makten. Han krävde, och fick, en ny konstitution som skulle ge presidenten betydande maktbefogenheter. Den 5:e republiken var född. Kriget fortsatte dock, inte bara i Algeriet, utan hörde till dagen (både från högerelement och från de muslimska algeriernaktbefogenheter), och den 5:e republiken var född.

Terrordåd och mord, både från högerelement och från den muslimska befrielsefronten FNL, inträffade dagligen. 1961 gjorde militären i Algeriet en kupp och tog makten i kolonin. Planen var att även invadera fastlandet med fallskärmstrupper och ta makten där. Frankrike var hotat. de Gaulle lyckades dock iskallt skickligt näpsa kuppen och 1962 blev Algeriet självständigt. I förhållande till USA och NATO, hävdade de Gaulle Frankrike först och tog landet ur NATO:s militärorganisation.

Nu står president Macron inför en liknande utmaning. Fundamentalistiska islamister hotar Frankrike med ett alltmer aggressivt hat, terrordåd och knivmord. Regeringen Macron är i full färd med att genomdriva planer för att stoppa spridandet av islamisk fundamentalism. Moskéer stängs och skatteexperter skall gå igenom ekonomin hos islamistiska stödorganisationer som officiellt arbetar socialt, men som myndigheterna vet sprider hatpropaganda. Utländska imamer som verkar på fransk mark ska utvisas. ”Rädslan ska byta sida”, säger president Macron.

Hans beslutsamma aktion mot islamisterna har föranlett Erdogan, som öppet stöder Muslimska brödraskapet, att hetsa de turkar som bor i Europa med: “Demokrati är tåget vi reser med till vår slutdestination. Moskéerna är våra militärbaracker, minareterna är våra spjut och moskéerna är våra hjälmar. Där ni nu bor, det är era nya hemländer. Ert nya moderland. Ta det i anspråk! Skaffa inte bara tre barn, skaffa fem!”.

Macron, liksom de Gaulle, är beslutsam att med kraft försvara Frankrike, dess kultur, västerländska lagar, historia och sekulära samhälle. Här passar De Gaulles konstaterande in: ”Det är bra att det finns gula fransmän, bruna fransmän och svarta fransmän. Det visar att Frankrike är öppet för alla raser under förutsättning att de inte blir för många. Ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.”

”Meanwhile in Sweden”. I Sverige saknar vi samma beslutsamhet och försvar för vår historia, kultur och sätt att leva. Enligt Mona Sahlin har Sverige ingen kultur (annat än midsommar och sådana töntiga saker) och Reinfeldt tackade migranterna för att ”de valde Sverige”. Public service, TV4, DN etc. fortsätter med sin agendasättande journalistik. SÄPO har bland annat krävt att sex islamister, som de anser utgör hot mot riket, skall utvisas. Regeringen avslog dock beslutet och samtliga går nu fria i Sverige.

Men en viss förändring kan vara på väg. Socialdemokraten Widar Andersson verkar ha fått nog: ”Mot islamisterna är det nog sannolikt så att det enda som fungerar är väl genomförd och avancerad repression. Underrättelsearbete, träffsäker eliminering av terrorns förövare och möjliggörare av olika slag och nedmontering av islamistiska miljöer där terrorns budskap kan predikas”.

En annan person som sett ljuset är Eli Göndör som skriver på Timbros Smedjan:

Islamisterna deltar i de kränktas tyranni. Islam är offret, väst är förövaren och rättvisa är endast möjlig genom ett islamskt övertagande av de västliga demokratierna. 

Om vi i Sverige inte står upp för våra västerländska värderingar och sekulära samhälle kommer vi att få mer av terror och mord. Precis som i Frankrike måste vi sluta att finansiera islamistiska stödorganisationer som sprider hatpropaganda, öka antalet utvisningar, minska bidragsberoende, ta itu med kriminaliteten och som danskarna förbjuda utländsk finansiering av moskéer och återta medborgarskap.

Om vi idag har nästan 20 procent muslimer i landet och invandring med ca 100 000 personer per år (asyl-, migrant-, anhörig- och arbetskraftsinvandring) kopplat med demografin (svenska kvinnor föder ca 1,5 barn, utländska 3 – 5) kommer vi om en eller två generationer att ha 30, kanske 40, procent muslimer i Sverige. Då kan det bli som i boken Perfekt Storm, en dystopisk framtidsskildring som förra året recenserades här på DGS.

I boken landsätter Muslimska Brödraskapet 2027 en invasionsarmé med stora kryssningsfartyg. Invasionsarmén får stöd av lokala jihadister i de svenska no go-zonerna. Islamisterna tar snabbt kontroll över landet. Kaoset breder ut sig, elförsörjningen liksom mobilnäten, Internet och TV är utslagna och Sverige saknar en fungerande politisk ledning. Men grupper av svenska patrioter vägrar att ge upp och vi får följa deras kamp.

När ska regeringen anamma Macrons bestämda förhållningssätt mot radikal islam och våga ta strid för yttrandefrihet och våra västerländska värderingar? Det duger inte att om tio år hävda att ”vi såg det inte komma”.

PS: Knut Ståhlberg har skrivit en utmärkt bok De Gaulle – generalen som var Frankrike och häromdagen hade filmen de Gaulle premiär i Sverige.

Lars Hässler