HITTAT PÅ NÄTET: Kören Orphei Drängar bildas i Uppsala

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kören Orphei Drängar (OD) bildades på kvällen den 30 oktober 1853 då ett dussintal sångarstudenter samlades vid Gamla Torget i centrala Uppsala. Nöjeslivet var vid denna tid något begränsat då Uppsala var en stängd stad på grund av koleraepidemin. En av sångerna som sjöngs den kvällen var Carl Michael Bellmans ”Hör I Orphei Drängar”, som sedan blev lystringssång och upprinnelsen till den välbekanta kören och dess namn.

Utdrag ur artikeln ”Sångsällskapet Orphei Drängar (O. D.). Några ord med anledning av 75-års-jubileet” av Knut Nyblom:

Widén vände sig vid första sammankomsten till sin kamrat Wibelius och frågade, vilken kvartett man skulle börja med. Det föreslogs Fredmans Epistel N: o 14 ”Hör, I Orphei Drängar”, och det är efter den sången som O. D. snart nog tog sitt namn. Icke kunde Widén och hans medstiftare den gången ana, att den lilla sammanslutningen, som hade sitt första möte hos ”Österbergs” i Hotel d’Upland vid Östra Ågatan i Uppsala, med tiden skulle växa ut till närmare halvtannat tusental medlemmar och komma att spela en så ingripande roll såväl inom som utom landets gränser.

Jonas Widén, då en ung tjugotreårig fil. stud. av Sörmland-Närikes nation.

Läs hela artikeln här

Redaktionen