HITTAT PÅ NÄTET: Svenskt nederlag i slaget i Öresund

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget i Öresund var ett sjöslag under Karl X Gustavs andra danska krig mellan en nederländsk flotta och den svenska flottan. Slaget ägde rum den 29 oktober 1658 och vanns av den nederländsk/danska sidan.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Karl XI:s otålighet och hans medhjälpares bristande insikter framträdde ej mindre tydligt i ledningen av flottan, vars uppgift vid krigets utbrott var lika svår som arméns. Den danska sjömakten hade icke blott, i likhet med dess stridskrafter till lands, ansenligt förstärkts sedan 1650-talets krig med Sverige utan kunde därtill räkna med stöd av Hollands flotta, vars seger över den svenska i Öresund 1658 innebar nära nog dödsdomen över Gustav II Adolfs och hans efterträdares dröm om ett svenskt Östersjövälde. Då emellertid Karl XI:s förmyndare icke hade varit sinnade att uppge denna stormaktsdröm, hade de vid flottans återuppbyggande lagt an på att skaffa landet örlogsfartyg, som icke blott i antal utan även i storlek skulle kunna mäta sig med den danska och holländska flottan i förening.

Fortsätt läsa här

Redaktionen