MOHAMED OMAR: Alvablot – fornnordisk halloween?

Innan vi blev kristna firades en annan högtid vid ungefär samma tid som halloween eller Alla helgons afton/dag, alltså tiden mellan höstdagjämningen och midvintersolståndet. På Wikipedia läser jag om något som kallas ”alvablot”, en fest som firades om senhöstarna eller i början av vintern.

På nyhedniska sajter och bloggar framställs detta blot som en slags fornnordisk halloween. Mattias Karlsson, ledare för en konservativa tankesmedjan Oikos, skrev om alvablotet på Facebook förra året. I inlägget är Karlsson starkt kritisk till den moderna, amerikanska halloweentraditionen.

Ordet ”alvablot” finns inte i Nordisk familjeboks (Ugglans) artikel om blot:

Blot (fno. blót, offer). Våra hedniske förfäder hade för sed att vissa tider anställa stora offer åt gudarna. Detta kallades att blóta, och den, som verkställde offringen, kallades blótmaðr. Årligen firades tre stora offerfester: i midten af oktober, ”til árs” (för god skörd under det förflutna året); i midten af jan. (jól, ”jul”), ”til gróðrar” (för ett lyckligt och fruktbringande år), och slutligen vid vårens ankomst, ”til sigrs” (för lyckosamma härfärder).

Men det nämns i Ugglans artikel om alver (alfer):

Alfer (isl. álfr, plur. álfar), naturväsenden i den fornnordiska gudaläran. Alferna framställas såsom milda, alstrande och uppehållande krafter. I motsats mot jättarna voro de goda naturmakter och förbundna med asarna såsom dessas vänner och medarbetare. Asar och alfer sammanställas ofta i eddasångerna. Alfernas värld hette Alfhem och gafs af gudarna i tidens begynnelse såsom tandgåfva åt Frej, fruktbarhetens gud. Man skiljer mellan ljusalfer och svartalfer. Svartalferna omtalas blott en gång i Snorres Edda och sägas vara svartare än beck och bo nere i jorden. Ljusalferna däremot skildras såsom fagrare än solen. Högst få särskilda alfer nämnas. Alferna hade ett eget språk. Man offrade till dem lika väl som till asarna (álfablót). Tron på alfer har intill våra dagar fortlefvat i sånger och sagor om älfvorna.

På Projekt Runeberg hittade jag en dikt med titeln ”Höstblot” av en Sven Lagerlöf. Scenen tilldrar sig i mitten av oktober. Är detta höstblot, som hölls i mitten av oktober, detsamma som alvablotet?

Wikipedia finns en artikel om ”höstblotet” också (en annan artikel) där det står att detta blot hölls vid höstdagjämningen, inte i mitten av oktober:

Höstblot eller höstdagjämningsblot är ett blot inom nordisk religion, vilket firas vid höstdagjämningen i slutet av september för att ta farväl av det ljusa halvåret och hälsa mörkrets och höstens ankomst.

Så även om dikten heter ”Höstblot” är det förmodligen senhöstens alvablot som avses. Läsare som kan det här får gärna upplysa mig. Kanske kan alvablotet även kallas höstblot?

HÖSTBLOT

Det var mot mitten av oktober månad,
en vacker afton, fast tillräckligt kylig
att jaga gossen in i studiekammarn,
där han bland sagor från antikens tider
förnötte timmen, som ej läxan tog. –

– Då hördes plötsligt rop och larm från gården,
och han sprang ut men stannade på trappan
och stod där stirrande och undersam:
Lagd på en slip, av skygga hästar dragen,
en skjuten älgtjur fördes genom grinden,
ett präktigt djur med mången tagg på kronan.
Och kring den fallne, på den brungrå fallen
och under honom över slipens bräden
låg strött ett täcke utav vissna löv,
björkarnas gula, lönnars, aspars röda. –

Det blåste hårt i gårdens gamla trän,
när vana händer redde till ett offer
åt höstens mäktige och mörke gud.
Jag minns, jag såg som i en hemsk vision
en väldig, hög och blåvit offerhäst,
en älgtjurs flådda kropp, – och över gården
drog fram en underlig och kylig vind
med lukt av blod, med sång från myr och skog.

Snart var fullbordat höstens stora blot.
Oktobersolens sista facklor brunno
bland offerplatsens gyllenröda löv,
bestänkta tätt av mörkrött högdjursblod.

Och gossen glömde kvällens kalla blåst
och läxorna och bokens sagovärld
och såg blott denna underbara syn
av höst och sol och blod.

Dikten hittade jag i tidskriften Ord och Bild 1936. Det enda jag vet om poeten Sven Lagerlöf är att han levde mellan åren 1906-1965.

BILD: Ängsälvor (1850), målning av Nils Blommér.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar