HITTAT PÅ NÄTET: Något om att slå barn

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA I tidningen Idun n:r 43 av den 26 oktober 1888 finns en artikel om hur man ska slå sina barn, skriven av ”en ungkarl”.

Kroppslig aga, skriver artikelförfattaren, är till för barnens, inte föräldrarnas, skull:

På uppfostringens område förefalla vissa saker vara obestridliga, såsom att tillrättavisningar icke böra utdelas utan orsak, och att agan är till för barnens skull och icke för föräldrarnes. Detta vill med andra ord säga, att de föräldrar göra sig skyldiga till grof missuppfattning, som använda riset för att sjelfva motionera sig eller förströ sig eller skaffa aflopp åt elakt lynne eller tillfälliga misstämningar.

Agan bör inte likna misshandel:

Till det obestridliga hör väl äfven, att agan aldrig får appliceras på sådana ställen af kroppen eller utföras så hårdhändt, att deraf kan vållas kroppsligt men. Luggning lär vara skadlig till följd af den omskakning, som dervid bibringas hjernan och ryggmärgen. Likaså kan en vårdslöst anbragt örfil, såsom mer än en gång inträffat, spräcka örhinnan och dermed göra barnet olyckligt för bela lifvet. Slag mot ansigtet borde aldrig förekomma, redan derför att de innebära något mera brntalt och kränkande än hvilken annan form af aga som helst; och aga bör aldrig närma sig misshandel.

Idun, veckotidning ”för qvinnan och hemmet” gavs ut mellan åren 1887–1963. Man var till en början negativ till kvinnorörelsen, men detta ändrades efterhand.

Den 15 mars 1979 förbjöds barnaga i Sverige uttryckligen genom införande av en ny lag i föräldrabalken.

Läs hela artikeln här

Redaktionen