HITTAT PÅ NÄTET: Hettitiska – det äldsta belagda indoeuropeiska språket

Digital Hammurabi är en podcast och YouTube-kanal som drivs av paret Megan Lewis och Joshua Bowen, vilka båda är disputerade assyriologer vid John Hopkinsuniversitet i USA. I en video som publicerades nyligen på Digital Hammurabi (18/10 2020) intervjuas Emily Smith, doktorand i hettitologi vid University of Chicago.

Hettitiska talades av hettiterna, ett indoeuropeiskt folk som levde i Anatolien i nuvarande Turkiet. Språket är känt i skrift från det andra årtusendet f.Kr. och tillhör språkgruppen anatoliska språk bland de indoeuropeiska språken.

De äldsta texterna skrivna på hettitiska är daterade till omkring 1600 f.Kr., vilket gör hettitiskan till det äldsta kända av de indoeuropeiska språken. Hettitiskan bevarade några av de mest arkaiska dragen från det indoeuropeiska urspråket, vilket gått förlorat i de flesta andra bevarade indoeuropeiska språk.

Hettiter byggde ett imperium, vilket förutom deras kärnområde omfattade det mesta av Syrien och Palestina under perioden från cirka 1400 till ca 1200 f.Kr. Huvudstaden var Hattusas.

Redaktionen