HITTAT PÅ NÄTET: Fritz von Dardels minnen – ”På soaré i går hos friherrinnan Palin”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Fritz von Dardel (1817-1901) var överintendent, militär, målare och tecknare. Släkten von Dardel kommer från Schweiz och adlades i Sverige 1810.

von Dardel blev vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea livgarde och avancerade till överstelöjtnant i armén 1862. Han blev 1850 adjutant hos kronprinsen och sedan hos Karl XV. Von Dardel var 1858-62 militärattaché i Paris samt blev 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och samma år överintendent vid Överintendentsämbetet och preses i Konstakademien, av vilken han 1861 invalts till hedersledamot.

Fritz von Dardel tillhörde Karl XV:s intima krets och har gjort ett flertal dråpliga, akvarellerade teckningar av personer och händelser vid hovet eller under kungens resor, vidare folklivsbilder samt litografier.

Många av von Dardels karikatyrer gjordes i serie, för att tillsammans med korta beledsagande texter berätta en historia. De var alltså tidiga exempel på tecknade serier.

Utdrag ur boken Minnen från senare år 1888-1898 (1931):

21 oktober. [1890] På soaré i går hos friherrinnan Palin, som hos sig samlat grevinnan Augusta Plessens släktingar och vänner för att fira dennas besök i Sverige. Dessutom råkade jag där både stats- och utrikesministrarna, baron Pfusterschmidt, danske ministern Hegermann-Lindencrone m. fl. Dagen förut hade Lewenhauptarna haft familjemiddag i Berns salong samt sedan visat sig uti en med deras matsal förenad balkong, vettande åt stora musiksalen. Uppträdandet där av dessa syskon, alla vithåriga med frisk ansiktsfärg och i högtidsdräkt, tyckes ha väckt ett visst uppseende.

Grevinnan Plessen, som samtidigt med mig tillhörde Carl XV:s hov såsom hovfröken, gifte sig med d. v. danske ministern härstädes greve Scheel Plessen, en äldre vivör med stor förmögenhet, vilken efter några år blev blind och bosatte sig på sina gods i Holstein. Vid hans död lämnade han 4 barn, 2 gossar och 2 flickor. Äldste sonen Magnus råkade som student att drunkna under en segeltur, varigenom brodern Otto ärvde fideikommisset. Denne blev officer vid preussiska Gardes du corps, levde där så högt och tappade på spel så stora summor, att han måste lämna tjänsten. Skickad till tropiska klimat för att återvinna en förstörd hälsa, dog han på resan. Äldsta systern, gift med en kusin Plessen, har nu fideikommisset, den yngsta, som gifte sig med en preussisk officer, greve von Schwerin, blev av denne så brutalt behandlad, att hon måste söka skilsmässa. Han är nu omgift, och den första hustrun lever tillsammans med sin mor, som bebor egen villa nära Kiel. Grevinnan Schwerin (i Tyskland behåller en frånskild hustru mannens namn) är nu 24 år gammal och ganska behaglig. Damerna åtföljas av en ung baron Plessen, mycket rik men försedd med en lätt puckel; han säges här söka vinna fröken v. Eckermanns hjärta. Denna är systerdotter till grevinnan Plessen.

Fortsätt läsa här

Redaktionen