HITTAT PÅ NÄTET: Slaget på Brunkeberg – ”Viljen I någonsin njuta fred och frihet i Sverige, så stån i dag fasta med mig och viken ej!”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget på Brunkeberg utkämpades den 10 oktober 1471 på Brunkebergsåsen på nuvarande Norrmalm i Stockholm mellan Kalmarunionens danske kung Kristian I, och det ”svensinnade” Sturepartiets anhängare, som ville lösgöra Sverige från unionen, under svenske riksföreståndare Sten Sture den äldres befäl. De ”svensinnade” segrade och Sten Sture lät till minne av segern, som han tillskrev Sankt Görans hjälp, uppföra skulpturen Sankt Göran och draken i Storkyrkan. Sten symboliseras här av riddaren S:t Göran som räddar jungfrun Sverige från den danska draken Kristian.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Danske konungen Kristian I hade prövat all upptänklig list och svek för att återfå makten i Sverige, när han till sist beslöt göra en riktig kraftansträngning för att bli landets herre. Med en präktig här seglade han år 1471 till Stockholm och förskansade sig på Brunkebergs ås. Men nu hade en kraftig hövding för det svensksinnade partiet växt upp. Det var Karl Knutssons släkting och trogna stöd Sten Sture. Han hade av rådet blivit utsedd till riksföreståndare. Den döende konungen skall ha givit honom det rådet att aldrig trakta efter kronan i Sveriges land, och herr Sten var klok nog att taga varning av Karl Knutssons levnadsöden, som tydligt visat, ”att man denna tiden kunde vara allt i Sverige utom konung”, såsom Geijer säger.

Sten Sture hade samlat allmogen från de kringliggande landskapen mot Kristians här och stod nu väster om Brunkeberg. Inför det viktiga avgörandet talade han manliga ord till sitt folk. ”Viljen I”, sade han, ”någonsin njuta fred och frihet i Sverige, så stån i dag fasta med mig och viken ej! Jag skall gladeligen våga liv och blod och allt vad jag har. Viljen I göra på samma sätt, så räcken upp edra händer!” — ”Det vilja vi med Guds hjälp!” ropade alla och räckte upp händerna samt slogo tillsammans sina sköldar.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Sten Sture den äldres intåg i Stockholm. Målning av Georg von Rosen (1864).

Redaktionen