GUNNAR SANDELIN: SVT om asyl, gäng, klaner och polisen i förorten

Jag har gjort några korta nedslag i SVT:s nyhetsförmedling vad avser asyl, migration och dess konsekvenser, exempel som jag menar är representativa. Den femte oktober uppgav SVT Text i en rubrik att 98 500 asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) sedan asylkrisen 2015. Det stämmer inte. Det rör sig om dubbelt så många: 195 176 uppehållstillstånd beviljades till asylsökande mellan januari 2015 till och med september 2020, om man kollar Migrationsverkets hemsida här och här

SVT Text skriver sedan att de 98 500 asylsökande som fick stanna kom 2015. Det är oprofessionellt att ge motstridig information i rubrik och brödtext, vilket gör läsaren förvirrad. Jag har flera gånger hört av mig till SVT Text för att de presenterar dessa nyheter på ett obegripligt eller felaktigt sätt. Så också nu.

Samma dag har författaren och min tidigare kollega på SVT:s Aktuellt, Bengt G Nilsson, anmält sin tidigare arbetsgivare till Granskningsnämnden. Anledningen är ett inslag i Rapports kvällsändning dagen innan (4/10), ett i mängden som gör att flera av oss undrar om SVT vill underminera polisens våldsmonopol och bereda mark för klanväldet i de så kallade utanförskapsområdena. (Här från tidskod 10:40).

I detta fall handlar det om hur en reporter besökte ett sådant område och intervjuar en ung man där. Denne har huvan uppfälld, vilket inte hindrar att SVT utnämner honom till representant för de boende i området. De låter honom tala fritt om hur kränkande det är med polisens ständiga närvaro, som han upplever som ”grym, kaxig med obehagliga kontroller”. En polis intervjuas och får redogöra för ordningsmaktens ståndpunkt. Bengt G Nilsson jämför nyhetsinslaget med när han själv intervjuade näringsidkare i det hårt brottsbelastade Botkyrka och fick till svar att de kände sig övergivna av det svenska rättssamhället. Samtliga ville ha fler poliser i området. Han skriver:

Nyhetsinslaget i går kan inte bortförklaras som ett enskilt olycksfall i arbetet. Ett inslag som ska sändas i Rapport går igenom flera kontrollinstanser innan det går ut i etern. Det här var godkänt av redaktören. SVT ägnar sig, i likhet med svenska dagspressen, åt en försåtlig och ständigt pågående påverkanskampanj. Sakta men säkert, kväll efter kväll, ska vi matas med den här verklighetsbilden. Så här ser det ut. Sådana är maktförhållandena i Sverige. Polisen kränker, oskyldiga trakasseras. Och de hederliga invandrarna som mot alla odds kämpar för att försörja sig i sina butiker, de ska offras. De är inte värda polisbeskydd. Polisen ska bort från Förorten, det är sant, det har jag sett på teve!

Som expert intervjuas doktoranden i kriminologi Leandro Schclarek Mulinari, vars arbete är inspirerat av ”post-koloniala bidrag och kritisk kriminologi” där han undersöker ”sambandet mellan plats, rasism och konstruktion av hotbilder”. Han varnar för att polisens agerande ökar känslan av utanförskap och minskar förtroendet för rättsstaten. Därför menar han att polisen måste arbeta demokratiskt och bli bättre på att ta kritik.

Några veckor innan såg jag ett liknande inslag i Aktuellt, eftersom jag studsade inför ”löpet” till sändningen. Där stod det att ”gängen skyddar de boende” (se bilden ovan). Detta inslag var gjort efter samma manual. En yngre man, åter med uppfälld huva, fick lägga ut texten om att klanerna kunde lösa konflikterna i området bättre än polisen. Det var deras förtjänst om det blev lugnt där. En nedtonad polis sade att om de ville ha det så, fick de väl skylla sig själva. Lite oklart vad han menade, men det lät knappast som ett hot om polisiär upptrappning. Men uppenbarligen var det slut med korvgrillningen och dialogen för denna gång.

Vad vill då SVT egentligen? De har åtskilliga skattemiljarder till sitt förfogande, som vi medborgare är tvingade att betala. Då borde man i gengäld kunna kräva en allsidig rapportering (vilket är uppdraget), istället för ständiga partsinlagor. De som arbetar på public service med Sveriges största nyhetsredaktioner borde vara medvetna om att Sverige är utsatt för minst 40 kriminella och systemhotande klaner, som enligt polisen också infiltrerar våra myndigheter, lokalpolitik och näringsliv i syfte att gynna sina egna släktträd.  Kanske det finns en spirande klankultur inom SVT? Som författaren och sociologen Göran Adamson skriver i en kommentar:

Om SVT hela tiden attackerar våra rättsvårdande instanser ställer man sig på klanernas sida. Det kommer Sverige som vi känner det i långa loppet inte att klara av. Då lossar fogarna i vårt land.

Slutligen ändrade SVT Text sin missvisande rubrik efter att jag hade mejlat dem, även om de inte svarade. Vi får se hur Granskningsnämnden hanterar Bengt G Nilssons anmälan.

Gunnar Sandelin