HITTAT PÅ NÄTET: Peder Swart begravs den 5 oktober 1562

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Peder Swart, på latin Petrus Niger, dog 1562 och begravdes den 5 oktober i Västerås domkyrka. Han var biskop i Västerås, samt Gustav Vasas krönikeskrivare och historiker.

Peder Svarts krönika, skriven omkring 1560, berättar om Gustav Vasas liv, från födelsen till sonen Eriks födelse. Det är den enda samtida källan till bland annat kungens ”öden och äventyr” i Dalarna.

Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna är en traditionell benämning på de sägner som behandlar Gustav Vasas tid i Dalarna under åren 1520–1521. Vissa delar av sägnerna går tillbaka på Peder Svarts krönika, medan ytterligare tillägg till berättelserna gjordes på 16- och 1700-talen. Mest kända torde sägnerna vara i den variant som skrevs av Anna Maria Roos 1914 under titeln Gustav Vasas äventyr i Dalarne, och som ingick i folkskolans läseböcker för barn.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Gustav Vasas hovpredikant och nära förtrogne, Peder Svart, som slutligen blev biskop i Västerås, har skrivit en krönika om konungen, ett verk som det är ett nöje att läsa, tack vare framställningens ledighet och kärnfulla, ofta humoristiska svenskhet i ordvändningarna. Författaren synes icke ha använt några samtida uppteckningar av händelserna utan ha skrivit efter muntliga berättelser av konungen och personer i dennes omgivning. Därför innehåller krönikan naturligtvis en del minnesfel och andra misstag i fråga om enskildheter i den eljest trovärdiga framställningen.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora (1836). Målning av Johan Gustaf Sandberg.

Redaktionen