Gästskribent HANS JENSEVIK: Du, som väljare, är demokratins sista utpost!

Detta är reklam för en klassisk svensk ideell förening som bildades den 13 december 2019 med den svenska folkrörelsetraditionen som förebild. Den fick heta Nix to the Six och tog sig uppgiften att bygga en virtuell vallokal på nätet. Föreningen har två motton, ”Vi går den demokratiska vägen” och vad som står i rubriken ”Väljaren är demokratins sista utpost”.

Det är fråga om demokrati som folkstyre. Om politikerna monterar ner folkstyret så åligger det folket att koppla upp sig igen genom att gå den demokratiska vägen. Hur går man den demokratiska vägen? Jo, man väljer som väljare bort de politiker man inte vill ha. Hur gör man det när politikerna bara konsulterar folket en gång vart fjärde år i val och sedan sätter sig i riksdagen med två starka lobbygrupper?

Det två lobbygrupperna är Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet. De finns i riksdagen varje vecka, varje dag, varje timma, varje minut. Kanske inte alltid fysiskt men ständigt mentalt.

Muslimska brödraskapet har genom sina klanröster alltid kunnat manövrera fram avtal mellan ”The Six” som är S, MP, C, L, KD och M så att fri massinvandring blivit konsekvenserna. Vi fick decemberöverenskommelsen efter förra valet och januariöverenskommelsen efter det 2018. De utgör också en effektiv spärr för den upprustning av rättsstaten som behövs för att med det nationella våldsmonopolet kunna försvara svensk lag och kultur. De spärrar många angelägna reformer för urbefolkningen.

Det internationella finanskapitalet, som även är en stark lobbygrupp inom EU, har arrangerat det så att Sverige åtagit sig att belåna kommande generationer svenskar, våra barn och barnbarn med ett belopp som bedömare tror kommer att landa på cirka 180 miljarder kronor att ges till i huvudsakligen fyra länder inom EU, nämligen Portugal, Spanien, Italien och Grekland. Man kallar det falskeligen för EU:s återhämtningspakt efter Coronapandemin.

Dessa fyra länder har överbelånat sig i en kedja av bland annat tyska Landesbanker, och skulle de gå i konkurs när dessa länder inte kan infria sina åtaganden äventyras EU:s valutasamarbete i EURO-valutaprojektet. Merkel har ett år kvar på sin mandatperiod och vill inte avsluta den med att hantera en skuld- och valutakris inom EU.

Varför ska svenskar som nu bara är barn belånas för att befria Merkel från det? Varför tillåter vi våra svenska rikspolitiker att resa planeten runt och inbilla andra länder att Sverige är en humanitär stormakt och skvätta ut miljarder av svenska skattebetalares pengar omkring sig? Varför ska Sverige betala 180 miljarder kronor för att uppskjuta en kris som är oåterkallelig.

Hur kopplar svenska väljare upp folkstyret igen i ett krisläge till en riksdag med korrupta politiker som även kan karaktäriseras som landsförrädare? Det var länge sedan beslut fattades som gagnade Sveriges intressen. Det är ett ständigt daltande med den invandrade befolkningen och läget försämras i landet för var dag som går. Måste urbefolkning stå med mössan i handen och titta på?

Svaret är nej! Du kan agera! För nu finns Nix to the Six vallokal på vår webbplats i en flik uppe till höger. Där erbjuds du att få göra om valet 2018. Det sker genom att du först avregistrerar dig för det parti du röstade på i valet 2018 av ”The Six” och markerar en ruta som innebär att du lägger dig på sofflocket fram till valet 2022. På webbplatsens första sida finns ett diagram över alla partier i riksdagen och alla kan följa hur staplarna för röster och mandat minskar efterhand som folk röstar.

Alltså! Våra riksdagsmän kan dagligen följa hur riksdagen töms på röster för ”The Six” och om det är något som de reagerar på så är det röstförluster. De är grymma rösträknare, som kapitalister som maximerar kronor i vinst, präster som vinner själar till gud och generaler som räknar lik, helst fiendelik. Gör dig inga illusioner! Om en väljare förstod vilka krav en politiker har att ständigt värva röster till sitt parti så skulle en missnöjd väljare rusa till vår vallokal.

Du sätter dig vid din dator och tar fram din mobil. Vallokalen håller internetbanksäkerhet så det krävs ett Swish-belopp på fem kronor för att komma in (kostnaden för din säkerhet) och sedan Bank-ID till vallokalens innersta där du levererar två klick, först en avregistrering och sedan vad du avser göra fram till valet 2022.

Vilket parti du avregistrerar sparas inte men vad du väljer andra gången sparas för att du ska ha möjligheten att gå in igen och ändra det valet. Att du lägger dig på sofflocket är knappast intressant för omvärldens hackare och rubriksättare. Men det är giftigt för våra politiker som inser att du kanske gör det i valet 2022 också.

Just detta, att du ska svika ett parti kan vara svårt om du inte redan känner dig så sviken och bedragen av partiet ifråga, att du kommit över den känslomässiga lojaliteten och känner sortin som en lättnad. Men så känner inte de politiker, de maktmänniskor som finns i riksdagen. För dem är ditt svek en katastrof för det mäter förtroende och förlorad maktställning och framför allt förlorade personliga möjligheter att fraternisera med lönsamma lobbygrupper.

För att en modern västerländsk demokrati ska ha en framtid och alla med diktatoriska tendenser ska kunna hållas på armlängds avstånd från inflytande krävs två saker: Dels en mekanism där väljaren ständigt kan ge sig till känna för att påminna de folkvalda om att det är folkstyret som gäller, dels ett demokratiskt sinnat folk.

Den första förutsättningen tillgodoses genom Nix to the Six vallokal. Den kan bli en effektiv blåslampa i riksdagen för ett bibehållet effektivt folkstyre. Den andra förutsättningen gäller dig, som väljare. Har du inte ett demokratiskt sinnelag fungerar det inte, för då besöker du inte vallokalen. Du förstår inte att du som väljare alltid är demokratins sista utpost. Du förblir en demokratiskt ignorant utan ansvar och moral.

Nix to the Six har en webbplats med blogg, en Youtubekanal med flera videos som presenterar hela upplägget och en Facebook-grupp där debatten förs.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH. Nu är han ordförande i den ideella föreningen Nix to the Six.

SE ÄVEN en intervju med Hans Jensevik på DGS-TV här (9/6 2017)

Gästskribent