HITTAT PÅ NÄTET: Viktor Rydberg dör – Sverige har landssorg

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Viktor Rydberg, född 18 december 1828 i Jönköping, död 21 september 1895 i Djursholm, var en svensk författare, skald, journalist, språkvårdare, religionsfilosof, översättare, kulturhistoriker och tecknare. Rydberg var en av Sveriges viktigaste författare under slutet av 1800-talet, mellan Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg. Några av hans mest berömda verk är Singoalla och dikten Tomten. Han är även känd för dikten Betlehems stjärna, som tonsattes av Alice Tegnér, och som inleds med orden ”Gläns över sjö och strand”.

I boken Oscar II och hans tid. En bokfilm  (1936) har Erik Lindorm samlat tidningsartiklar från tiden. En sida med texter från 1895 bär rubriken ”Sverige har landssorg” och handlar om Viktor Rydbergs död:

Redan länge hade professor Rydberg lidit af svindelanfall. Symptom till ägghvitesjukdom hade visserligen länge yppat sig, men ingen, icke ens den erfarne läkaren professor Vising, hade trott en katastrof så nära förestående.

Den 14 d:s hade professor Rydberg varit i Stockholm. Vid hemkomsten klagade han öfver förkylning. Så följde en alltmera tilltagande afmattning, till dess på fredagen en förbättring tycktes inträda.

Natten till den 21 var dock mycket orolig. På morgonen inträdde yrsel. Då blef det med ens klart att sjukdomen antagit en mera hotande karakter.

Patienten blef alltmera orolig. Han ville från sängkammaren till arbetsrummet, dit han också fördes af sin maka och en ung kandidat, som gästade familjen. Stödd af dessa ledsagades han till sin arbetsstol. Han sjönk ned i denna. De omkringstående, som höllo hans händer i sina, kände hur pulsen allt mer försvagades, och inom få minuter var allt slut. Viktor Rydberg var död!

Under den sista tiden och framför allt under den sista dagens yrsel och skärande oro var det uppenbart, att han ansåg sig jägtad af öfverhängande, trängande arbete.

”Det är två vaktmästare, som skola ha manuskript af mig!” ropade han. På middagen var han död. Dödsorsaken var blodförgiftning, tillkommen genom sockersjuka, som stött till ägghvitesjukan. Ett egendomligt fall, säger läkaren.

Fortsätt läs om Viktor Rydbergs griftefärd här

Redaktionen