HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Svolder

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Svolder var ett sjöslag som utkämpades i september 999 eller 1000 i västra Östersjön mellan Olav Tryggvason av Norge och en allians av hans fiender. Slagets bakgrund var enandet av staten Norge, långvariga danska försök att få kontroll över landet, och spridandet av kristendomen i Skandinavien.

Kung Olav seglade hem efter en expedition till Vendland (Pommern) när han överfölls av en allians bestående av Erik Håkonsson, norsk jarl, Olof Skötkonung, kung av Sverige, och Sven Tveskägg, kung av Danmark. Olav hade bara elva krigsfartyg i striden, mot en flotta på minst 70. Hans skepp togs ett efter ett, tills det sista, Ormen Långe, togs av Erik jarl medan Olav kastade sig i havet. Efter striden styrdes Norge av Ladejarlarna som en förläning till Danmark och Sverige.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Ett årtionde efter slaget på Fyrisslätten stod mellan Skandinaviens tre konungar ett annat vida berömt slag. Norges konung var då Olof Tryggvason, ättling av Harald Hårfagre. Hans liv var kamp från början till slut. Under en av sina många vikingafärder hade han i England förvandlats till en lika ivrig kristen, som han förut varit viking. Han lovade nu: ”Antingen skall jag kristna hela Norge eller ock sätta livet till.”

Så drog han med en stor här och åtföljd av kristna lärare från bygd till bygd utmed kusten, lockade och tvang bönderna att antaga den nya tron. Dem som motsatte sig sträffade han hårt. Somliga drevos ur landet, andra dräptes eller stympades. Vikingalynnets våldsamhet satt i honom än!

Så lyckades Olof ”härja Norge till kristendom”. Men hans våldsamma, stundom fasansfullt grymma behandling av hedningar skaffade honom många hemliga fiender, som skulle begagna tillfället, när det kom, att skada honom. Av sina vänner var han däremot älskad och beundrad som få. Ty mot dem var han blid och givmild, och hans hov var hemvist för skämt och glädje. Vacker och ståtlig var han, stark och vig, så att ingen var hans like i idrotter. Under det ett skepp roddes med full fart, kunde han gå av och an på årorna utombords och samtidigt leka med tre svärd så, att ett ständigt var i luften. Han sam som en säl. I strid högg han lika bra med bägge händerna och kunde kasta två spjut på en gäng.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Målning av Otto Sinding (1842-1909).

Redaktionen