HITTAT PÅ NÄTET: En trumslagare av Kalmar regemente blir ihjälstucken av en turk

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl XII:s vistelse i Bender avser perioden 1709–1713, då Sveriges kung Karl XII och cirka 1500 soldater efter slaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna år 1709 retirerade in i Osmanska riket för att få skydd från fienden Ryssland. Svenskarna tilläts slå sig ner i Bender på osmanskkontrollerat område i dagens Moldavien. Vistelsen avslutades med den så kallade kalabaliken i Bender i februari 1713, då turkarna anföll svenskarnas läger för att tvinga dem att ge sig av och tog Karl XII tillfånga och förde honom till Demotika utanför Adrianopel, där han kom att vistas till september 1714.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Svenskar och janitscharer drogo dock ej alltid jämnt: ”Det var som oftast strid emellan Hans Maj:ts dragoner och janitscharerne vid Dnjestr-strömmen om hölass, så att en dragon parerade undan sju stycken på honom av janitscharer kastade knivar och sedan med pliten körde dem alla sju upp till öronen uti Dnjestr-strömmen.”

Mer än en gång fingo svenskarne göra ohyggliga erfarenheter av turkarnes onaturliga böjelse för den vidrigaste av laster. Dagböckerna ha åtskilligt att förtälja därom. Bl. a. berättar Agrell, hurusom ”den 31 augusti 1709 en trummeslagare av Kalmare regemente blev med en kniv ihjälstucken av en turk, därför att han hindrade honom, då han med gevalt ville tvinga major Leijonhielms dräng till sodomitisk otukt, vilken fördömeliga synd hos turkarne är mycket gemen; och hava många av våra för sådane frestelser utstått
största livsfara.

Den 30 september fanns konungens kockepojke om morgonen döder utmed strömmen, därest turkarne med gevalt brukat sin fördömeliga synd med honom, till dess han så ymkeligen omkommit; men ogärningsmännerna kunde man ej få igen.”

Läs hela kapitlet ”Latehundsdagarna i Bender” här

Redaktionen