HITTAT PÅ NÄTET: Gustav Vasa väljs till riksföreståndare

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 23 augusti 1521 avsätts Kristian II, i Sverige även känd som Kristian Tyrann, som svensk kung och Gustav Vasa väljs till riksföreståndare.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

I augusti 1521 blev Gustav av ständerna erkänd som Sveriges riksföreståndare. Innan årets slut hade medlemmarne av Kristians svenska regering givit sig av till Danmark, där Didrik Slagheck gick till mötes först en upphöjelse till ärkebiskop i Lund och två månader senare en missdådares död på bålet.

För Gustav gällde det nu framför allt att bli herre över Stockholm. Han förde sin allmogehär till Brunkebergs ås, där galgar med döda svenska män ännu utgjorde en hemsk påminnelse om Stockholms blodbad. Svår var den uppgift, som riksföreståndaren nu närmast hade för sig. Skyddad som huvudstaden var av sin starka stadsmur och slottet därinnanför med dess mäktiga gråstensmurar, torn och vallar, hade den aldrig med härsmakt kunnat intagas. Och nu var Kristians amiral, den djärve Sören Norby, jämt och ständigt framme och försåg staden från sjösidan med allehanda förnödenheter och manskap.

Läs hela kapitlet ”Sverige blir åter fritt” här

BILD: Medalj slagen 1522 till minne av Sveriges befrielse genom Gustav Vasa. ”Gustaf Ericsen g[ubernator] r[egni] S[ueciæ]. Protege nos Jesu.” (Gustav Eriksson, Sveriges rikes föreståndare. Beskydda oss, Jesus!)

Redaktionen