HITTAT PÅ NÄTET: Revolutionen 1772 – Kungatrogna soldater ställs upp utanför riksdagen

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Efter revolutionen den 19 augusti 1772 samlade kungen två dagar senare riksdagen i rikssalen med kungatrogna soldater utanför. Kungen läser upp 1772 års regeringsform om ökad makt åt kungen, som antogs av riksdagen utan diskussion.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Två dagar därefter samlades ständerna på konungens kallelse på rikssalen. ”Alla fönster åt borggården voro öppnade, och på sistnämnda ställe voro kanonerna uppdragna med mynningarna emot rikssalen. Vädret var ävenså gynnande, att röken av luntorna nog kändes i sälen”, berättar Hochschild i sina memoarer. Situationen gav sedan kammarherre von Essen anledning att säga konungen, att några invändningar mot revolutionen ej kunde göras, eftersom konungen ju haft den ”kanoniska rätten” på sin sida.

Gustav trädde in i rikssalen. ”Klädd i sin kungliga dräkt”, – så berättar Skjöldebrand i sina memoarer – ”satte han sig på tronen med all möjlig värdighet och lät med otrolig konst manteln falla å ömse sidor i de mest anbragta veck, som en målare kunnat önska att taga till modell. Han lutade sig något tillbaka, och med en blick av behagfullt lugn såg han på rikets församlade ständer, som redan hade intagit sina rum. Han bytte flera gånger om attityd men alltid lika konstmässigt och utgörande ämne för målning. Äntligen, då alla voro komna, började han, långsamt och med en ljudfull röst, som man ej kunde tro honom äga, att uttala de titlar, som tillkomma vart stånd, varpå följde ett verkligt vältalighetsstycke, som han utsade med den konst, att vart ord hördes tydligt och gjorde sin tillbörliga verkan. Och den bäst beräknade ceremoni av det höga slaget på en teater, med dekorationer, kostymer och allt hade ej kunnat göra en fullkomligare effekt.”

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen