HITTAT PÅ NÄTET: Skeppet Sofia Albertina förliser

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Sofia Albertina var ett 60-kanoner linjeskepp, byggt 1764 av Gilbert Sheldon i Karlskrona; under utövande av handelsskydd förlist vid Haak å holländska kusten 1781 varvid endast några få man räddades.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

I kraft av förbundet kryssade svenska, danska och ryska eskadrar under åren 1780—82 i Östersjön för att hävda de neutrala grundsatserna. Under neutralitetsvakthållningen inträffade år 1781 den sorgliga händelsen, att linjeskeppet Sofia Albertina förliste i en svår storm utanför ön Texel på Hollands nordkust. Det hade flere dagar varit hårt väder och tjocka, och fartyget hade kommit ur kursen. På aftonen den 20 augusti varskodde utkiken en lanterna, som man trodde tillhöra ett fartyg i lä. I stället var det landfyren på Helder vid inloppet till Zuidersee. Klockan ½ 9 lodade man och fick 14 famnars djup, men kl. 9 hade man endast 3½ famnar. Strax därpå stötte skeppet så hårt, att rodret fastnade i sanden. Nu ljuder kommandoropet: ”Kapa masterna!” Men innan ordern hunnit utföras, har fartyget vräkt över så våldsamt, att styrbords sida blivit krossad. Folket äntrar då upp på babords reling, men de förfärliga brottsjöarna slå sönder skrovet bit för bit, och för vart stycke, som havet rycker till sig, följer en klunga av de skeppsbrutna med. Några få lyckas klamra sig fast vid spillror av skrovet, och av dem bli 31 man med stor svårighet räddade av några holländska örlogsfartyg. Hela den övriga besättningen, inalles 419 man, däribland chefen och samtliga officerare, äro havets rov.

Läs hela kapitlet ”Gustav avvänder grannarnes hämnd” här

BILD: Gravyr av ett franskt linjeskepp av motsvarande storlek. HMS Bienfaisant, byggt 1754 med 64 kanoner. Skeppet kapades av britterna under belägringen av Louisbourg i Franska Kanada 1758.

Redaktionen