HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Halmstad

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Halmstad var ett avgörande slag under skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Det stod vid Fyllebro utanför Halmstad den 17 augusti 1676, då en dansk kår besegrades i grunden. Med segern avvärjdes ett danskt hot mot Göteborg. Istället kunde svenskarna samla förstärkningar och senare besegra den danska invasionsarmén i slaget vid Lund. Slaget vid Halmstad kom att bli det sista slaget mellan danskar och svenskar i Halland.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

De svåra motgångarna till sjös och lands blevo till slut för mycket även för Karl XI. Han greps av dystert svårmod. Han åhörde sina rådsherrars och generalers råd men svarade aldrig ett ord, blott lade handen på värjfästet – och befallde vanligen raka motsatsen. Men här och var i landet förspordes undran och jämmer över konungens halsstarrighet, och av de småkloka talades om att man borde avstå Skåne, Halland och Bleking, så kunde man få fred med Danmark.

Alla konungens tankar kretsade däremot oavlåtligt kring en enda punkt: att få sammandrabba med fienden. För denna brinnande önskan glömde han allting annat. Och när den underrättelsen nådde honom, att danskarne från Skåne sänt en styrka om 4,000 man mot Halmstad, var hans beslut fattat. Tänk, om han skulle lyckas avskära den fientliga avdelningen från danska huvudhären och riva upp den!

I ilmarscher för han sina bussar fram mot avgörandet, avskär danskarnes återtågslinje och står öga mot öga med fienden strax söder om Halmstad. Nu är han som en helt annan människa, ynglingen som galopperar från bataljon till bataljon, från skvadron till skvadron och talar uppmuntrande ord till sitt folk; och i stridens tummel är han den tappraste av de tappra. Efter en timmes kamp har ett tusental danskar stupat, och nästan alla de andra ge sig fångna. Det var den 17 augusti 1676.

Läs hela kapitlet om kriget mot Danmark 1675-79 här

BILD: Slaget vid Halmstad. Olja på duk av Johann Philip Lemke, Nationalmuseum.

Redaktionen