Gästskribent THOMAS KARLSSON: Svenska kyrkans ledare lägger sig platt inför islamiseringen av Sverige

Ett jobb som sällan omtalas i media är präster. Samtidigt är det en av de viktigaste yrkesgrupperna. De har på sina axlar att härbärgera livets ytterzoner där de viktigaste momenten äger rum, såsom dop, vigslar och begravningar. Svenska kyrkan förvaltar enorma resurser men tyngs av politiskt tillsatta biskopar som smutskastar allt det som Svenska kyrkan står för. De har blivit gapiga marxistiska propagandister som lägger sig platt inför islamiseringen av Sverige. Det finns snart inte en enda stad i Sverige där gatubilden inte lika gärna kunde vara från Mogadishu. Föraktet mot svenskar är utbrett och vi ses som nyttiga idioter. Stormakter som Iran, Turkiet och Saudiarabien använder Sverige som en proxyserver för världspolitiska agendor.

Vi ska inte skylla något på enskilda individer. De flesta som kommer till Sverige jobbar hårt både med språket och med att få arbete. Men att vi levt i den offentliga lögnen om “ensamma flyktingbarn” som i verkligheten är unga och medelålders män utan identitetshandlingar, ses inte längre en högerextrem propaganda, utan är en verklighet även gammelmedia tvingats erkänna. Sverige har blivit ett av världens mest segregerade länder och de olika religiösa samfunden bidrar till att cementera segregationen där svenska pengar är halal, men svensk kultur haram om vi ska spetsa till det lite. Vi är ett protestantiskt land och ska så förbli. Men ytterst få präster tar ett steg framåt och försöker försvara denna centrala essens av Sverige.

Protestantismen hjälpte Sverige att bli ett av världens mest sekulariserade länder. Det beror bland annat på att den växte fram ur den vetenskapliga revolutionen och var parallell med denna. En annan viktig faktor är att Luthers läror i grunden är mystika och gudsupplevelsen främst en angelägenhet mellan Gud och individen. Det bidrar till en sund sekulär grund där kyrkan fyller ett viktigt behov av att stödja individer i livets olika skeden. men lämnar själva tron till personen.

En vän till mig som är präst och militär har hjälpt mig i mitt arbete att finna djupet i protestantismen. Ett lästips jag fick är “En ädel liten bok : Theologia Germanica i Martin Luthers utgåva : om livet i Gud som det präglar livet i världen”. Det är fantastisk liten bok skriven av en en präst som var en medlem av Tyska Orden, författad på 1500-talet men med visdomar vi kan lära oss av än idag. Min doktorsavhandling handlade om Johannes Bureus (1568 – 1652) som är en av Sveriges viktigaste tänkare som såväl systematiserade den svenska grammatiken, som utforskade djupet av protestantismen, inspirerad av renässansens tänkare. Med andra ord finns det fantastiska djup i protestantismen som Svenska kyrkan sällan berör. Vi kan även nämna namn som Böhme och Bach. Det är ingen slump att de mest välfungerande länderna med få undantag är de protestantiska. Att Svenska kyrkan ger avkall på denna tradition är ett svek mot vad den i grunden står för.

Svenska kyrkans diakoniska arbete är dock föredömligt, men biskoparnas undfallenhet att arbeta mot att Sverige befinner sig i fritt fall och att den protestantiska grunden vi står för, mer eller mindre rasat samman, är ett svek mot Sverige och Svenska kyrkans medlemmar.. Biskoparna glömmer att Svenska kyrkan just är svensk, och inte någon krypto-muslimsk organisation. Vi som är medlemmar i Svenska kyrkan måste ge prästerna stöd att våga stå upp för vad den Svenska kyrkan är. Det finns många goda krafter i den Svenska kyrkan och de måste få uppbackning. Den Svenska kyrkan är en mäktig organisation och med rätt riktning kan den försvara det goda Sverige.

Vi ska hjälpa flyktingar och uppmuntra motiverade invandrare att bosätta sig i Sverige. De är i mångt och mycket vår framtid och de säger vad svenskarna inte vågar säga. Det Sverige de drömde om att komma till ska förbli Sverige. Där har Svenska kyrkan ett stort ansvar och bör agera kraftfullt för att bevara det protestantiska och sekulära Sverige som bygger på vetenskap, ingenjörskonst och gudsupplevelser som är mellan individen och Gud, och inte acceptera att religioner vill införa religiösa lagar och religiösa friskolor.

BILD: Svenska konfirmander utanför muren till Dingtuna kyrka, början av 1900-talet.

Thomas Karlsson, filosofiedoktor i religionshistoria vid Stockholms Universitet och Fellow Researcher vid Yale University, USA.

Thomas Karlsson