PATRIK ENGELLAU: När SvT:s nyhetsprogram Rapport täckte Slaget om Storbritannien sommaren 1940

TV-ankaret: Godkväll, det här är Rapport. Hitlers bombplan har nu börjat sin attack mot England.  Hundratals tyska plan flyger in över Storbritannien varje dag.  Premiärminister Churchill har i ett tal i radio försökt att stålsätta nationen inför de förväntade prövningarna. Han har sagt att engelsmännen ska kämpa på stränderna, på landningsfälten, på sädesfälten och på gatorna och på andra ställen. Men alla håller inte med. Vår reporter Egon Hadzilovitj har mer att berätta.

Egon Hadzilovitj: Jag står på Piccadilly Circus. Många engelsmän är oroliga för att de tyska attackerna kan leda till att engelsmän dör. Det är tveksamt om England är förberett. Det talas allmänt om att sjukvården inte gått upp i stabsläge. Jag har träffat Londonbon Edgar Combs.

Edgar Combs: Det blir nog svårt för våra unga flygare som ska försvara landet.

Egon Hadzilovitj: Den oron är vanlig bland engelsmännen. Många undrar om det verkligen är värt besväret att strida mot Luftwaffe. Stridspiloternas facklige ledare hävdar att piloterna arbetssituation är helt oacceptabel. Många av dem tvingas till långa och hårda arbetspass som kan leda till allvarliga olyckor. Enligt uppgift respekteras inte arbetstidslagen och piloterna får inte avtalsenliga ob-tillägg.

TV-ankaret: Tack, Egon. Vår reporter Elsa Brand befinner sig i en skola i Portsmouth som också attackeras av tyskarna. Vad säger du om läget där du befinner dig, Elsa?

Elsa Brand: Ja men just nu är det lugnt i den här skolan. Vid morgonbönen sa rektorn till eleverna att engelsmännen gemensamt ska piska upp tyskarna. Men barnen är rädda. När jag frågat om det finns tillräckligt med psykologer för att hantera möjliga psykoser hos de mindre barnen har jag inte fått något klart svar. Jag frågade rektor William Dunning om det finns adekvat psykvård och samtalsterapeuter på plats.

William Dunning: Vet inte. Har inte tänkt så mycket på det.

Elsa Brand: Ja men det svaret är ganska typiskt för engelsmännens attityd.

TV-ankaret: Menar du att engelsmännen inte tar farorna på allvar?

Elsa Brand: Ja men det är många som reagerar sådär. Som jag förstår det har många påverkats av premiärminister Churchill som är känd för sina misslyckade insatser som marinminister vid Gallipolikampanjen under första världskriget.

TV-ankaret: Tack för dina observationer, Elsa. Nu ska vi tillbaka till Egon Hadzilovitj. Egon, hur kommer de här händelserna att påverka Londons traditionella blomsterutställning i Chelsea?

Egon Hadzilovitj: Det verkar vara en mycket känslig fråga. Jag intervjuade en känd rosenodlare som brukar delta som utställare. Han blev mycket illa berörd. Det beror nog på att han förutser ekonomiska problem om han inte får visa upp sina rosor.

TV-ankaret: Har regeringen inte inrättat någon stödfond för företag som kan drabbas när tyskarna bombar London?

Egon Hadzilovitj: Det finns inte på kartan. Inte ens labouroppositionen har prioriterat det. Oppositionen är för närvarande mycket svag och har knappt kraft att försöka komma överens med Hitler för att få slut på allt detta krångel som drabbar så många oskyldiga engelska offer, till exempel en kvinna jag träffade som bröt benet i tunnelbanan vid Paddington när luftlarmet gick igår.

TV-ankaret: Tack Egon. Nu tillbaka med svenska nyheter. Rapport har besökt ett rehabiliteringsläger för ungdomar som ägnar nästan all sin vakna tid till att spela bandy och därför får underkänt i alla ämnen i skolan. Sedan ska Deanna Vojcic presentera vädret. Det ser ut som att vi äntligen får en riktig sommar!

Patrik Engellau