HITTAT PÅ NÄTET: Gröna Lund invigs 3 augusti 1883


DENNA DAG I SVENSK HISTORIA
Nöjesfältet Gröna Lund på Djurgården i Stockholm invigdes den 3 augusti 1883. Gröna lund har dock varit en plats för nöjesliv ännu längre tillbaka och namnet förekommer i flera av Bellmans sånger.

Vid mitten av 1800-talet och framåt uppfördes på Djurgårdsslätten en rad värdshus och krogar samt etablissemang där komedianter, musikanter och innehavare av tittskåp, bild- och kasperteatrar höll till. Till kända ställen hörde bland annat Stockholms Tivoli med den populära revyteatern Kristallsalongen som låg en bit norr om Skansens nuvarande huvudentré och Mothanders manege som ersattes 1890 av Cirkus.

Tivolit Grön Lund växte fram under 1880-talet. År 1883 arrenderade den från Berlin inflyttade snickaren Jacob Schultheis området. Till en början startade han tillsammans med sin bror Johan en varieté i Göteborg. Men Jacob fortsatte till Stockholm för anordnande av ”Karuseller och andra Nöjesanordningar” på Gröna Lunds område.

Invigningen av Tivoli Gröna Lund skedde 1883 vilket gör det till Sveriges äldsta existerande tivoli.

Jacob Schultheis (1845-1914) föddes i Baden-Württemberg i Tyskland. Efter att ha stridit i fransktyska kriget 1870–1871 invandrade Jacob Schultheis tillsammans med sin äldre broder Johan Schultheis (1842–1898) i början av 1870-talet till Göteborg, där de i syfte att konkurrera med framgångsrika Lorensbergsteatern 1877 startade nöjestemplet Concert du Boulevard på Allégatan i staden.

Därefter flyttade han till Stockholm där han på Djurgården grundade Gröna Lunds Tivoli. Schultheis var romersk katolik och hans begravning hölls i St Eriks katolska kyrka på Södermalm.

Utdrag ur Boken om Stockholm i ord och bild (1904):

Det Djurgården, vi hittills gått igenom, har hufvudsakligen fått sin form efter 1897; när vi nu gått öfver den mark, där det gamla Alkärret låg – det ännu populära namnet säger dig hvilken roll platsen spelade i gångna dagars djurgårdslif – komma vi in på det klassiska Djurgården. Här, där de låga husen gyttra ihop sig bortom spårvagnarnes och färjornas afstjälpningsplats, Allmänna gränd, hittar du en bit af en gammal kåkstad, där tonerna från Bellmans luta ännu sjunga i väggarna, när du går genom Långa gatan en majnatt. Här ligger Gröna lund.

Då stockholmaren nu för tiden talar om Gröna lund, menar han Gröna lunds tivoli. Detta Gröna lund är nu en ersättning för hvad Alkärret för några år sedan var för gardist- och gatuarbetarepubliken och de lediga jungfrurna. Men Alkärret var större, frekventerades lifligare och det gick också gladare till där. Du skulle ha varit med på Lützes kafé. Jag glömmer aldrig Lützes vackra flickor … Ja, du må tro, där kunde man träffa på riktiga högdjur ibland.

Läs hela boken Boken om Stockholm i ord och bild här

Redaktionen