HITTAT PÅ NÄTET: Urtima riksdagen 30 juli 1810

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Urtima riksdagen 1810 ägde rum i Örebro med början den 30 juli år 1810. Detta var en urtima riksdag som sammankallades med anledning av val av ny tronföljare. Sedan kronprins Karl August avlidit efter att ha drabbats av ett slaganfall hade Sverige ingen tronföljare efter den 61-årige, och barnlöse, Karl XIII.

Det fanns flera kandidater, bland dessa Karl Augusts äldre bror Fredrik Kristian och Gustav IV Adolfs son prins Gustaf. Även kung Fredrik VI av Danmark hade ambitioner att bli kung av Sverige, i ett försök att återskapa ett förenat Skandinavien. På eget bevåg for den 29-årige löjtnanten Carl Otto Mörner till Paris, för att dels övertala fursten av Pontecorvo, fältmarskalken Jean Baptiste Bernadotte att kandidera som tronföljare, dels få kejsar Napoleons godkännande till detta.

Efter behandling av ärendet i Hemliga utskottet förordade regeringen den 17 augusti att Bernadotte skulle utses till tronföljare. Dagen därpå, den 18 augusti, bifölls propositionen först av de tre ofrälse stånden, och sedan även av adeln. Den 25 augusti justerades valakten och successionsordningen. Bernadotte tog som kronprins namnet Karl Johan.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Karl Johan var det namn, som stamfadern för ätten Bernadotte antog såsom svensk tronföljare. I honom fick Sverige en ny ”tjusarkonung”. Liksom med ett trollslag vann kronprinsen alla, som han kom i beröring med. ”Talar han en gång vårt språk, så vete Gud, vart han icke kan föra svenska nationen”, yttrade en samtida svensk statsman.

Det finns många exempel på att personer, som voro intagna av hat mot Karl Johan, blevo som omvända efter att ha talat en stund med honom personligen.

Läs mer om Napoleons marskalk Jean Bapitiste och om hur han blev kung av Sverige i Grimbergs Svenska folkets underbara öden här

BILD: Bernadotte. Efter en fransk gravyr. Det s. k. Örebroporträttet, som visades för valmännen vid riksdagen i Örebro 1810.

Redaktionen