HITTAT PÅ NÄTET: Irlands forntida gudakungar

Undersökning av forntida DNA visar att den kung som begravdes i Newgrange på Irland för omkring fem tusen år sedan är barn till två syskon. Han var även släkt med invånarna i andra stora gravar.

Newgrange (iriska: Brú na Bóinne, ungefär ”kröken på (floden) Boyne”) är Irlands mest berömda förhistoriska fornlämning. Enligt de senaste dateringarna gjorda med kol-14-metoden uppfördes Newgrange ursprungligen 3200 f.Kr. vilket gör den sexhundra år äldre än pyramiden i Giza i Egypten och mer än ettusen år äldre än Stonehenge.

I en ny videodokumentär på YouTube kommenteras de nya DNA-upptäckterna av den engelske historikern Tom Rowsell. Undersökningarna av forntida DNA visar att Irlands och de brittiska öarnas befolkning under neolitikum (yngre stenåldern) sannolikt levde i strikt hierarkiska och patriarkala samhällen med en härskarkast som såg sig som gudar och därför utövade incest för att bevara sin renhet.

Det har tidigare spekulerats om Europas befolkning före den indoeuropeiska invasionen levde i matriarkala och/eller egalitära samhällen.

Tom Rowesell jämför Irlands forntida ”gudakungar” med faraonerna i Egypten vilka också utövade incest:

Redaktionen