HITTAT PÅ NÄTET: Harald Stake räddar Gustaf II Adolfs liv

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 18 juli 1631 leder Gustaf II Adolf Västgöta ryttare i ett anfall mot de kejserliga i slaget vid Burgstall under trettioåriga kriget. Kungens liv är i fara, men han räddas av Harald Stake.

Harald Stake (1598-1677), var en svensk friherre, guvernör, riksråd och generallöjtnant. Han föddes på gården Hönsäter invid Kinnekulle i Västergötland, en gård som släkten Stake hade ägt sedan 1400-talet.

I boken Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag (två band 1919-1922) berättar Carl Rudolf A:son Fredberg om Harald Stakes liv och nämner hans bragd vid Burgstall:

Bland de män, som ledde ovannämnda strider på svensk sida, står ovillkorligen Harald Stake i första rummet. Han var västgöte, född på Hönsäter nära Kinnekulle 1598. I förstone kammarjunkare hos Gustaf II Adolf, deltog han omsider i de polska och tyska fälttågen, där han vid flera tillfällen på ett lysande sätt utmärkte sig. Bl. a. räddade han i träffningen vid Burgstall den 18 juli 1631 Gustaf II Adolfs liv.

Läs mer om Harald Stake i Carl Rudolf A:son Fredberg bok Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag här

Redaktionen