HITTAT PÅ NÄTET: Den svenska segern vid Svensksund

Slaget vid Svensksund, även kallat andra slaget vid Svensksund, var ett sjöslag som ägde rum i Svensksund utanför dagens Kotka vid Finska vikens nordöstra kust mellan 9 och 10 juli 1790, och som blev den sista militära drabbningen under Gustav III:s ryska krig mellan 1788 och 1790.

I den sista delen av Carl David af Wirséns dikt ”Svensksund” jämför han svenskarnas seger vid Svensund med grekernas seger över perserna i sjöslaget vid Salamis i september 480 f.Kr:

Heliga minne från flyktade dar,
Lys oss och led oss i kommande öden,
Lär oss att kämpa för Sveriges försvar!
Mycket det finns, som är värre än döden,
Värst är att lefva med modlösa sinnen,
Aktande ringa odödliga minnen.

Hotar oss fara och vacklar vår kraft,
Ljuden, Svensksundska och väckande röster!
Sägen, att Sverige sitt Salamis haft,
Väpnen vårt mod, om det mulnar i öster,
Vittnen att fordom vi tuktade trollen,
Dundrande mäktigt från slupen och jöllen!

Läs hela dikten här

BILD: Slaget vid Svensksund. Målning av Johan Tietrich Schoultz (1754-1807).

Redaktionen