HITTAT PÅ NÄTET: Nyhetssidan Reddit tillåter ”hate speech” mot vita


Reddit är en social nyhetssida på Internet. Användare (även kallade redditors, eller redditörer på svenska) kan förutom att läsa innehållet också posta egna länkar till innehåll på nätet eller posta ”self”-poster som innehåller användarskapad text.

Reddit-användare kan skapa sina egna sektioner som kallas subreddits. r/The_Donald var fram tills helt nyligen en subreddit för fler än 800,000 anhängare till USA:s president Donald Trump.

Efter att r/The_Donald blev borttaget från Reddit på grund av ”hate speech” har uppmärksamhet riktats mot nyhetssidans policy.

Nyhetssidan Reddit anger under rubriken ”Promoting Hate Based on Identity or Vulnerability” att man tillåter ”hate speech” mot ”people who are in the majority”.

Det innebär att man tillåter ”hate speech” mot vita i USA då de ännu utgör en (snabbt minskande) majoritet av befolkningen. Dock utgör vita människor, eller europeiskättade, en minoritet av världens totala befolkning (10-12%).

Reddit beskriver sin policy så här:

”… the rule does not protect groups of people who are in the majority…”

På Twitter är många kritiska:

Redaktionen