HITTAT PÅ NÄTET: Ferdinand von Zeppelin företar den första uppstigningen med luftskepp

Den 2 juli 1900, över Bodensjön, företog Ferdinand von Zeppelin den första uppstigningen med luftskeppet LZ 1.

von Zeppelin (1838-1917) var en tysk greve, militär och uppfinnare. Han är mest känd som luftskeppskonstruktör. År 1906 hade han lyckats konstruera den typ av styrbara ballongfartyg, som efter honom kallas zeppelinare.

Under den svenske vetenskapsmannen och upptäcktsresanden Finn Malmgrens (1895-1928) expedition till Nordpolen 1928 färdades han med luftskeppet Italia.

Expeditionen leddes av den italienske ingenjören Umberto Nobile. Han var en pionjär i konstruktion och flygning med luftskepp.

Luftskeppet Italia över Nybroviken i Stockholm 1928 på väg till Nordpolen:

Luftskeppet störtade och Malmgren och två italienare gav sig iväg på en vandring för att skaffa hjälp. Malmgren dukade under på vägen medan italienarna blev upplockade av en rysk isbrytare.

Malmgrens kropp återfanns aldrig.

Redaktionen