HITTAT PÅ NÄTET: Skrev Moses de fem Moseböckerna?

Digital Hammurabi är en podcast och YouTube-kanal som drivs av paret Megan Lewis och Joshua Bowen, vilka båda är disputerade assyriologer vid John Hopkinsuniversitet i USA.

Assyriologi är en vetenskap inom vilken de kulturer i främre Orienten som använde sig av kilskrift studeras. Kilskriften, vilken allmänt räknas som världshistoriens första skrift, utvecklades i Mesopotamien (dagens Irak).

I en video som publicerades nyligen på Digital Hammurabi (24/6 2020) intervjuas dr Joel Baden, professor i Gamla Testamentet vid Yaleuniversitet. Han förespråkar teorin som på engelska kallas The Documentary Hypothesis enligt vilken de fem Moseböckerna inte har en författare, utan tillkommit genom att flera berättelser sammanfogats.

Teorin, som är mycket vanlig bland forskare, förklarar de många motsägelserna i Moseböckerna.

Redaktionen